CO2-reductie

CO2-reductie

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 38% van de totale uitstoot in Nederland. Het grootste deel van deze uitstoot komt voort uit het energieverbruik van gebouwen. Daarnaast hebben de bouwfase en materialen een grote impact op klimaat en milieu. Om in 2050 een CO2-neutrale en circulaire economie te bereiken staan we voor een grote verduurzamingsopgave waar wij als grote landelijke dienstverlener een belangrijke rol in hebben. 

Naast de verduurzamingsoplossingen voor klanten, is doelgericht sturen op CO2-reductie in onze eigen activiteiten een prioriteit. Om onze managementaanpak rondom CO2 binnen het netwerk van bedrijven te stroomlijnen en verder te optimaliseren, maken we gebruik van de CO2 Prestatieladder en is ons doel om eind Q1 2023 met het netwerk van bedrijven het certificaat behaald te hebben.

Energie & klimaat
We maken de meest uitdagende ambities van onze klanten waar en maximaliseren onze impact in de transitie naar een CO2-neutrale samenleving.