Doelstellingen

Continuïteit
Unica wil voor u als opdrachtgever een stabiele partner zijn, die ook op de lange termijn voor u klaarstaat. Unica wil haar medewerkers op lange termijn werkgelegenheid en ontplooiingskansen bieden.

Omzet & Rendement
Een goed rendement is essentieel om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
Veiligheid en gezondheid van medewerkers staat voorop. Unica wil nadrukkelijk de positie verwerven dat zij de “beste werkgever” is in de branche. Tevens wil Unica de meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland blijven.

Kwaliteit en professionaliteit
Unica wil zowel voor haar klanten als op de arbeidsmarkt een professionele organisatie zijn met een tot in alle gelederen doorgevoerd kwaliteitsbesef en een heldere organisatie.