“Breed draagvlak voor Klimaatakkoord belangrijk voor benodigde opschaling”

Publicatie datum
Paragrafen


Unica onderschrijft de positieve conclusies van Uneto-VNI op de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De branchevereniging stelt dat duurzame technologie een sleutelrol gaat spelen bij het op grote schaal energiezuinig maken van woningen en gebouwen.

Schaalvergroting, collectieve energiesystemen en standaardisatie
Oud-milieuminister en commissievoorzitter Ed Nijpels presenteerde gisteren het Klimaatakkoord op hoofdlijnen aan minister Wiebes. Unica onderschrijft de noodzaak voor een breed klimaatakkoord om het tempo van de energietransitie te versnellen. Via schaalvergroting, collectieve energiesystemen en verregaande standaardisatie van oplossingen kan het gewenste tempo volgens Unica worden bereikt.

Het beoogde Klimaatakkoord is onder meer het resultaat van diverse ‘klimaattafels’, waaraan ook branchevereniging Uneto-VNI zitting had. Unica leverde input aan de klankbordgroep waar Uneto-VNI gebruik van maakte om tot zijn adviezen te komen. Het daadwerkelijke akkoord moet later dit jaar definitief worden gesloten, als de plannen zijn doorgerekend en het kabinet en de Tweede Kamer hun terugkoppeling hebben gegeven.

Breed draagvlak van belang 
Unica is blij dat veel belangengroeperingen hebben bijgedragen aan het Klimaatakkoord. “Een breed draagvlak voor het Klimaatakkoord is belangrijk voor de benodigde opschaling. Als een van de koplopers in de energietransitie van de gebouwde omgeving wil Unica samen met ketenpartners en klanten het initiatief nemen, maar de beoogde afspraken in het Klimaatakkoord helpen uiteraard om duidelijkheid te scheppen. Het stelt ons en andere branchepartijen in staat om de complexiteit weg te nemen”, zegt Unica-CEO John Quist in een reactie op de gepresenteerde plannen.

Veel ervaring met energietransitie 
Unica heeft een langjarig track record als duurzaam technisch dienstverlener en heeft binnen het bedrijf Unica Energy Solutions alle oplossingen voor de energietransitie gebundeld, waaronder ‘Van Gas Los’ oplossingen voor woningcorporaties en kantoorgebouwen. Daarnaast heeft Unica de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden met ketenpartners. Die samenwerkingen resulteren niet alleen in integrale circulaire oplossingen, maar spelen ook in op de bemensing die de energietransitie vraagt. 

De uitvoering van het Klimaatakkoord vergt structurele instroom uit andere branches, maar ook schaalvoordelen die moeten ontstaan uit initiatieven waarmee de energietransitie op integrale wijze georganiseerd kan worden. Unica werkt dan ook nauw samen met onderwijsinstellingen, ketenpartners en private en publieke marktpartijen om slimme integrale oplossingen te ontwikkelen om de energietransitie gestalte te geven.