Het spanningsveld tussen veiligheid en privacy

Publicatie datum
Paragrafen

Het recht op privacy is een fundamenteel recht van mensen, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1953). Daarnaast verwachten we van de overheid en bedrijven dat zij ervoor zorgen dat we in veiligheid kunnen leven en werken. Maar kan dat samengaan? Vooral nu er een tendens ontstaat dat veiligheid steeds belangrijker wordt ten koste van onze privacy. Een spanningsveld waarmee veel branches te maken hebben.

Marc Otto, voorheen directeur van het Deltion College in Zwolle, nu directeur van LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. “Bij de bouw van de campus in Zwolle was er veel gedoe over toegangspoortjes. Is het echt nodig? Na veel discussie vroegen we het aan de studenten. En wat bleek: zo’n tachtig procent gaf aan toegangspoortjes wel prettig te vinden. Ze voelden zich daardoor veiliger, hoe subjectief ook.”

Ruud van Heugten, directeur van het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, ontwikkelaar en beveiliger van bedrijventerreinen. “De gemeente Venlo vroeg ons om ook het openbare gebied op de bedrijventerreinen ter hand te nemen. Dan heb je te maken met andere regels en wetten. Op eigen terrein bepaalt het bedrijf wat er wordt geregistreerd, maar in openbaar gebied heb je je te houden aan de privacywet.”

Lees het artikel in het magazine CommUNICAtie