Onderzoek naar duurzame servicelogistiek afgerond

Onderzoek naar duurzame servicelogistiek afgerond

De hogescholen van Amsterdam (HvA), Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben vorige maand de resultaten gepresenteerd van een tweejarig onderzoeksproject naar de inzet van zero emissie vervoer voor servicelogistiek. De uitstoot van bestelbussen van servicebedrijven is op dit moment verantwoordelijk voor 10 tot 15% van de CO2-uitstoot van het goederenvervoer over de weg in Nederland, dus in dit segment zijn nog veel besparingen te behalen. Unica droeg als een van de casepartners bij aan het onderzoek.

Het onderzoek van de twee hogescholen past bij de ambities van Unica om in 2030 een emissievrij wagenpark te hebben. De ruim 600 bedrijfswagens vormen daarvoor de grootste uitdaging, want de actieradius en benodigde flexibele inzetbaarheid is nog een obstakel voor het gebruik van elektrische varianten. Het onderzoek richtte zich op deze belemmeringen, wat er voor nodig is om die de komende jaren weg te nemen én welke winst er op andere terreinen wellicht behaald kan worden.

Analyse ritprofielen
De bijdrage van Unica als casepartner bestond uit twee onderdelen. Enerzijds stelde Unica de ritdata van verschillende monteurs beschikbaar, zodat de studenten en onderzoekers een uitvoerige analyse op de ritprofielen konden doen. Daarmee werden alle factoren meegenomen die meespelen in het maken van een ideale planning, waarmee de inzet van elektrische voertuigen sneller in zicht komt. Daarbij is ook gekeken naar alternatieve logistieke concepten, zoals het vervoer van monteurs per (bak)fiets of het gebruik van een hub aan de rand van het centrum. Daarmee zouden ook andere uitdagingen als parkeerproblemen en toenemende filedruk worden weggenomen.

Daarnaast nam Unica in het kader van het onderzoek begin dit jaar de eerste volledig elektrische bestelbus in gebruik. Dit wordt richting de zomer uitgebreid naar vijf elektrische bestelbussen, waarvan de ervaringen verzameld worden. De inzichten uit deze pilot moeten een goed beeld geven van de mogelijkheden om elektrische servicebussen breder in te zetten binnen Unica.

Sleutelrol servicemonteur
Vorige maand zijn de onderzoeksresultaten door de twee hogescholen gepresenteerd. Volgens het onderzoeksrapport begint zero-emissievervoer niet bij het voertuig, maar vervult de servicemonteur een sleutelrol. Juist de gedragscomponent is een belangrijke succesfactor, want elektrisch rijden vraagt aanpassingen van de servicemonteur. Die moet zijn werkzaamheden zorgvuldiger plannen en er ook rekening mee houden waar en wanneer het voertuig wordt opgeladen.

De onderzoeksresultaten geven daarnaast richting aan leveranciers: aanbieders van mobiliteitsoplossingen dienen samen op te trekken voor een sterkere propositie en om servicebedrijven te ontzorgen. Het aanbod van de leveranciers moet helpen om de belemmeringen rondom duurzame stadslogistiek op te kunnen lossen.

Vervolgonderzoek
Unica gaat de onderzoeksresultaten in overleg met de betrokken vestigingen in de tweede helft van 2021 in de praktijk brengen. Er loopt ook een aanvraag voor een vervolgonderzoek met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over het gebruik van elektrische servicebussen. Binnen dat vervolgonderzoek wordt ook data science expertise meegenomen, om de mogelijkheden van planningssoftware beter te benutten.

Wie interesse heeft in het volledige onderzoek, kan terecht op de website van het project Gas op Elektrisch. Daar kun je ook de eindpublicatie van het onderzoek downloaden.