Rijkswaterstaat kiest voor Unica voor integraal onderhoud van ruim 350 locaties

Rijkswaterstaat kiest voor Unica voor integraal onderhoud van ruim 350 locaties


Unica Building Services verwerft grootste opdracht in 85-jarig bestaan  

Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, gaat het integrale onderhoud uitvoeren van 355 gebouwen en terreinen van Rijkswaterstaat in Midden- en Zuid Nederland. Het contract is de grootste opdracht ooit van Unica Building Services en heeft een looptijd van 6 jaar, met opties tot 2+2 jaar verlenging. De samenwerking gaat in per 1 juni 2018 en er is een waarde mee gemoeid van tientallen miljoenen euro’s. Unica werkt voor de uitvoering daarvan onder meer samen met KWS (Wegenonderhoud), Sweco (Ingenieursdiensten) en VB+ Vastgoedmanagement. 

Omvangrijke opdracht qua aantal locaties en type werkzaamheden 
Unica gaat in het kader van de overeenkomst voor Rijkswaterstaat alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren van 143 loodsen, 101 gebouwgebonden terreinen, 68 steunpunten, 20 historische woningen, 13 districtskantoren, 7 historische vuurtorens en 3 wegverkeerscentrales. Bij een gedeelte van de locaties en gebouwen is tevens de beveiligingsinstallatie, terreinverlichting en brandveiligheid onderdeel van de opdracht. 

Upgrading en toekomstbestendig maken van vastgoed 
Verduurzaming van het vastgoed is een belangrijk onderdeel van het contract. Hierbij past het verduurzamen van de kantoren conform de verplichting voor minimaal Label C in 2023 en voor het gehele areaal het realiseren van minimaal label A en een gasloze energievoorziening, beide in 2030. Als onderdeel van de opdracht gaat Unica samen met zijn samenwerkingspartners op basis van adviezen verbeter- en investeringsvoorstellen doen om op efficiënte wijze de (onderhouds)functionaliteit en duurzaamheid van het areaal te verbeteren.  

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) 
Unica gaat met Rijkswaterstaat samenwerken op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Hierbij stuurt Rijkswaterstaat met name op kwaliteitssysteem- en procesbeheersing en legt het de verplichting bij Unica om de kwaliteit van het uitgevoerde werk aan te tonen. 

Vestigingsdirecteur Ronald Toonen, die vanuit Unica Building Services de aanbesteding begeleidde, is vanzelfsprekend trots op de opdracht van Rijkswaterstaat. “Vanwege de diversiteit van gebouwen en terreinen en het grote aantal locaties is deze opdracht een prachtige uitdaging voor Unica. Bij de uitvoering kunnen we gebruik maken van de expertise van zowel onze externe samenwerkingspartners als ook van de integrale dienstverlening van Unica. We zien er naar uit om dat vanaf deze zomer aan Rijkswaterstaat te bewijzen.”
 

Contractondertekening Unica en Rijkswaterstaat

V.l.n.r. Raymond Krukkert (Projectmanager Vastgoed Rijkswaterstaat), Herbert Rabelink (Algemeen directeur Unica Building Services), Jaap Slootmaker (plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat) en Ronald Toonen (Vestigingsdirecteur Unica Building Services).