Samen met onze klanten maken we de toekomst | Jaaroverzicht 2019

Publicatie datum
Paragrafen


Bij Unica staat samen met klanten aan de toekomst werken centraal. Ook in 2019 heeft Unica samenwerkingen opgezet en verlengd waar het trots op is. Er zijn onder andere contracten getekend met Rijksvastgoedbedrijf, de Gemeente Amsterdam en ProRail. Verschillende klanten hebben de samenwerking met Unica in 2019 verlengd, zoals Rotterdam Ahoy en Wensink Automotive. 

Rijksvastgoedbedrijf 
Unica heeft aan het begin van het jaar, in samenwerking met GreenFlux, een omvangrijke opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het betrof de aanleg, beheer en het onderhoud van de infrastructuur voor elektrische mobiliteit bij meer dan 100 Rijkskantoren in Nederland, zoals het Ministerie van Financiën en Ministerie van Onderwijs in Den Haag en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Klik hier om meer te lezen.

Gemeente Amsterdam 
Unica tekende in juli het contract om dertien excellente, monumentale panden van de gemeente Amsterdam te onderhouden. Het gaat hierbij om het preventief en correctief onderhoud aan elektrotechnische- en werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties. Het betreft onder andere de ambtswoning van de burgemeester, de stadsloketten, het stadsarchief, de Stadsbank van Lening en de Amsterdamse GGD-instellingen. Klik hier om meer te lezen.

Unica Building Services Amsterdam onderhoudt dertien excellente, monumentale panden van de gemeente Amsterdam.
Unica Building Services Amsterdam onderhoudt dertien excellente, monumentale panden van de gemeente Amsterdam.

Rotterdam Ahoy
Unica is al ruim vijftien jaar technisch partner van Rotterdam Ahoy. Met veel plezier verzorgt Unica het beheer en onderhoud aan de technische installaties van de beroemde evenementenaccommodatie in de havenstad. Vrijdag 12 juli, tijdens de start van het North Sea Jazz Festival, verlengden beide partijen swingend hun partnerschap met een nieuwe overeenkomst voor de komende vijf jaar.

Wensink Automotive
Wensink Automotive en Unica kozen in oktober van dit jaar voor een nieuwe koers. De bedrijven hebben de samenwerking voor technisch onderhoud en beheer verlengd en gaan de invulling uitbreiden. Lag het accent voorheen op preventief onderhoud, in de toekomst is Unica verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van 14 Wensink-filialen volgens meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s). Meer lezen over deze samenwerking? Klik hier.

ProRail
Toegangsverlening specialist Nsecure gaat de toegangs- en beveiligingssystemen op 36 locaties van ProRail vervangen. Het onder eigen naam opererende Unica-bedrijf gaat daarna ook het beheer van die systemen verzorgen. De vervangingen en uitbreiding van systemen wordt onder meer gedaan om technisch tot één toegangs- en beveiligingsplatform te komen.
 

Deel 1 en 3 van het Unica jaaroverzicht 2019 al gelezen?