Unica Automatic Sprinkler - Nieuwe regelgeving voor inspectie en onderhoud wateropslagsystemen.

Publicatie datum
Paragrafen

Er zijn de afgelopen jaren verschillende incidenten geweest waarbij geboute tanks voor wateropslag onverwachts zijn gescheurd. Naast materiële schade hebben deze incidenten in sommige gevallen zelfs een fatale afloop gehad voor medewerkers in de nabijheid van de wateropslag. In alle gevallen bleek corrosie een rol te hebben gespeeld, waarop het onderhoudsprotocol voor wateropslagtanks door de wetgever aangescherpt is. Het Technische Bulletin 67B, ofwel TB67B, omschrijft deze wetgeving.

Download de folder 'Wat betekent TB67B voor u?'

Wat betekent dit voor u?

De nieuwe regelgeving geldt voor geboute tanks voor wateropslag en waterkelders met een liner of coating. Alle wateropslagsystemen die onder deze norm vallen moeten periodiek gecontroleerd worden om hun betrouwbaarheid te waarborgen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Heeft u een wateropslag van vóór 1996, laat deze dan zo spoedig mogelijk controleren. Voor wateropslag van 1997 of jonger geldt doorgaans een deadline voor inspectie van 10 jaar na het moment van installatie.

Inspectie en herstel

Afhankelijk van de onderhoudsstaat van uw installatie is er een tweetal controles uitgewerkt in het bulletin. Een B-controle betreft een inspectie met als eindresultaat een rapportage met een weergave van de huidige staat van uw watervoorraad. Hierbij worden onder andere de sterkte en stabiliteit van de watertank, de betrouwbaarheid van de aansluitingen en appendages en de geschatte resterende levensduur bepaald. Bij een C-controle worden ook de noodzakelijke en gewenste herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zodat u weer beschikt over een gecertificeerde installatie voorzien van de hoogst haalbare bedrijfszekerheid.

Wat kan Unica Automatic Sprinkler voor u betekenen?

Als erkend sprinkler-specialist zijn wij bekend met de gestelde normeringen en de opbouw van watertanks en de bijbehorende aansluitingen en voorzieningen. Daarnaast weten wij welke vormen van corrosie voorkomen in watertanks en welke vormen van corrosiebescherming het beste kunnen worden toegepast in watertanks. Naast A- en B-controles kunt u bij ons ook kiezen voor een voorinspectie, die u inzicht geeft in de noodzakelijke werkzaamheden zodat het werk goed te plannen is en voor minimale overlast zorgt.

Aan Unica Automatic Sprinkler heeft u een betrouwbare partner die graag samen met u kijkt naar de meest geschikte oplossing voor uw situatie. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 033 – 247 80 80 en vraag naar onze contractbeheerders.