Unica doet mee aan ‘Bewust Veilig’ dag

Publicatie datum
Paragrafen

Unica is op vrijdag 17 maart één van de deelnemers aan de eerste ‘Bewust Veilig’ dag, georganiseerd door UNETO-VNI en Bouwend Nederland. Dit initiatief is door de brancheorganisaties genomen omdat het aantal ongelukken in de bouw helaas nog ieder jaar stijgt. Door bewustwording te creëren bij organisaties en medewerkers, verwachten de brancheorganisaties het aantal ongevallen terug te kunnen dringen. Als ondertekenaar van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ is Unica een actieve deelnemer aan deze veiligheidsdag.
 

Veiligheid staat iedere dag centraal bij Unica, wat bij de technisch dienstverlener onder meer tot uiting komt door veilig te werken met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, met de goede veiligheidsprocedures en met veilige gereedschappen en machines. Daarnaast wordt de integrale veiligheid van steeds groter belang. Unica beoordeelt haar onderaannemers onder meer op veiligheidsprestaties om richting haar opdrachtgevers en medewerkers veiligheid te kunnen garanderen en ongelukken te voorkomen!

Unica neemt ook veel preventieve maatregelen, zoals de toolbox meetings die regelmatig georganiseerd worden en de veiligheidscursussen voor medewerkers. De komende jaren intensiveert Unica haar inspanningen voor veilig werken nóg meer met een speciaal bewustwordingsprogramma
voor haar medewerkers.

Op de ‘Bewust Veilig’ dag krijgt veiligheid extra aandacht! Alle vestigingen van Unica zijn geïnformeerd, er worden inspecties gedaan door de vestigingsdirecteuren op projectlocaties en er worden speciale toolbox meetings georganiseerd voor het personeel. Zo wil Unica de bewustwording voor een nog veiligere manier van werken verder vergroten.

Voor meer informatie: www.bewustveilig.com