Industrie & Techniek

De industriële en technische sector vraagt vaak om maatwerkoplossingen. Nauwkeurigheid en bedrijfszekerheid zijn hier kernbegrippen. Unica Building Automation levert de vereiste hoge kwaliteit om, samen met zijn opdrachtgevers, regeltechnische installaties te ontwikkelen die zorgen dat een specifiek  industrieel proces ongestoord kan functioneren. Zo werkt Unica Building Automation bijvoorbeeld voor DSM, Flora Holland, Schaapman in Kampen en Scania Productions in Meppel.

Benutten restwarmte uit een proces

Unica Building Automation kijkt nadrukkelijk naar de energie die vrijkomt in de processen. Met het advies van Unica Building Automation over het hergebruik van deze restwarmte kan veel energie bespaard worden.