Unica behaalt FIRA Extended certificaat voor MVO beleid

Publicatie datum
Paragrafen

Na eerder al het FIRA certificaat Brons te hebben verkregen, is Unica nu het certificaat Extended toegekend. De transitie van de Brons naar Extended certificering is tot stand gekomen na een grondige audit door het verificatiebureau FIRA. Unica zet hiermee een volgende stap in MVO verslaglegging en verantwoording.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn verankerd in de bedrijfsfilosofie en strategie van Unica. Door het behalen van het Extended certificaat krijgen opdrachtgevers en partners een helder, systematisch en onderbouwd beeld van de MVO prestaties van Unica.

Wat is FIRA

FIRA verifieert MVO prestaties van bedrijven en instellingen en maakt deze zichtbaar in een online register, het FIRA Platform. Het platform sluit nauw aan bij nationale en internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI (Global Reporting Initiative). Het initiatief is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, Achmea, Rabobank Nederland en NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement).

Extended certificaat

Twee jaar geleden heeft Unica zich reeds gecertificeerd voor het FIRA basisniveau. Intussen heeft het bedrijf aanvullende initiatieven op het gebied van MVO uitgevoerd, waaronder het beter vastleggen van beleid en het actief verduurzamen van haar eigen panden. Unica kijkt bovendien verder dan haar eigen organisatie door ook haar stakeholders aan te zetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo maakt Unica duidelijke afspraken met toeleveranciers over onder meer milieuaspecten en (geen) kinderarbeid en worden deze gecontroleerd op naleving.

Voor meer informatie:

Edwin Koers, directeur technisch beheer landelijke klanten, 033 - 247 80 80.