Regelpanelen op maat

Unica Building Automation ontwikkelt regelpanelen voor nieuwbouw en voor renovatie of vervanging. De regelpanelen worden in eigen beheer gebouwd en kunnen op maat worden gemaakt. Unica Building Automation bouwt deze regelpanelen volgens de wettelijke eisen en maakt uitsluitend gebruik van onderdelen van A-leveranciers. De regelpanelen worden ontworpen op basis van de situatie en de wensen van de opdrachtgever. De ontwerpen worden gemaakt in EPLAN. Zo garandeert Unica Building Automation een hoge kwaliteit. 

Renovatie

Regelpanelen die goed onderhouden zijn, verkeren vaak nog in goede staat en zijn deels herbruikbaar. De renovatie kan dan beperkt blijven tot het vervangen van alleen de gedateerde regelapparatuur. Dit kan een oplossing zijn als opdrachtgevers de regelinstallatie willen aanpassen aan de hedendaagse wensen en mogelijkheden. Vanuit financieel oogpunt is dit natuurlijk zeer aantrekkelijk én zeker ook verantwoord. Unica Building Automation verzorgt de ontwerpaanpassing en de ombouw, uitbreiding of vervanging. Onze gespecialiseerde meet- en regeltechnici zijn opgeleid om dit proces in één werkgang uit te voeren.

In gebruik blijvend gebouw

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zorgt Unica Building Automation ervoor dat de bestaande installatie blijft functioneren. De benodigde tijd voor het omzetten van de installaties wordt zo kort mogelijk gehouden. Unica Building Automation plant deze werkzaamheden zo dat de gebruikers van het gebouw zo min mogelijk hinder ervaren. Dat kan eventueel ook buiten de reguliere werktijden of in het weekend. Zo wordt de overlast voor u tot een minimum beperkt.

Normen

Unica Building Automation werkt volgens de laatste normen. Dit zijn onder andere:

  • NEN1010 
  • NEN3140
  • NEN-EN-IEC81346-2
  • NEN5152 & NEN3157 
  • Engineering in EPLAN P8 2.0
  • NEN2322
  • NEN3347
  • NEN-EN50110-1
  • NEN-EN-IEC614391-2 
  • NEN-EN-IEC60204