Systeemintegratie

Integratie van diverse technische installaties welke in gebouwen aanwezig zijn in één overkoepelend geïntegreerd systeem. In principe maakt het niet uit welk fabricaat u aan safety, security of gebouwbeheer producten in uw gebouw of gebouwen heeft. Deze technische installaties zijn te koppelen op één geïntegreerd gebouw management platform.   

Voordeel: Eén centrale omgeving
•    waarin alle technische meldingen van het gebouw terug te vinden zijn
•    waarin bedieningen op uniforme manier uitgevoerd kunnen worden
•    van waaruit alle meldingen gestuurd kunnen worden
•    waarin elke melding voorzien kan worden van een workflow
•    waarin interactie is tussen de verschillende technische systemen
•    waarin de juiste camerabeelden automatisch worden voorgeschakeld
•    Op plattegronden worden de componenten geografisch weergegeven

Lees meer over systeemintegratie op de website van Regel Partners