Inbedrijfstellen

Bij de oplevering van projecten spelen het testen, inbedrijfstellen en service een belangrijke rol. Na zorgvuldige montage van de installaties zorgt Unica Building Projects voor de juiste inbedrijfstelling. Tijdens dit proces wordt er vooral gekeken naar de gewenste instelling van o.a. de luchtdruk, luchtvochtigheid en/of temperatuur en benodigde verlichting. Alle kritische installatieonderdelen worden gecontroleerd waarbij Unica Building Projects zorgt dat de installaties voldoen aan alle eisen en dit in meetrapporten is vastgelegd.

Na de inbedrijfstelling van de installaties zorgt Unica Building Projects ervoor dat de gebruikers deze zelfstandig kunnen bedienen. Met behulp van een gebouwbeheerssysteem kunnen deze installaties eenvoudig worden geïntegreerd en beheerd, ook op afstand. Hiermee wordt de werking van de voorzieningen in een pand dag en nacht gemonitord en kan tijdig worden ingegrepen bij storingen.