Legionellapreventie in tijdelijke zorgomgevingen

Publicatie datum
Paragrafen


Op verschillende locaties in Nederland worden tijdelijke zorgfaciliteiten opgezet, om de enorme druk op de ziekenhuizen op te vangen. Vaak wordt daarbij al gebruik gemaakt van de technische expertise van Unica, waarbij onder meer aandacht is voor legionellapreventie in deze tijdelijke zorgomgevingen.

De tijdelijke zorgfaciliteiten worden onder andere ingezet om patiënten met longaandoeningen op te kunnen vangen. Juist deze patiënten vormen een risicogroep voor legionellabesmettingen. Het is dan ook verstandig om een aantal extra maatregelen te treffen in deze zorgomgevingen, om zo het risico op legionellabesmetting te minimaliseren. 

In het drinkwaterbesluit dat ten grondslag ligt aan de wettelijk verplichte legionellapreventie worden onderstaande maatregelen benoemd:

  1. Extra monsternamen op legionella
  2. Plaatsen van legionellafilters op tappunten bij overschrijdingen
  3. Plaatsen van legionellafilters op tappunten in ruimtes waar bovengenoemd type patiënten worden verzorgd
  4. Tappunten wekelijks spoelen

Door de combinatie van deze maatregelen wordt de kans op blootstelling aan een eventuele legionellabacterie kleiner, waardoor risicogroepen beter beschermd zijn.

Uiteraard kan Unica Building Services ondersteunen bij het borgen van maatregelen voor legionellapreventie. De kennisdragers Watertechniek van de afdeling Advies & Inspectie zijn hierin gespecialiseerd en kunnen vrijblijvend worden benaderd via legionella@unica.nl. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw contactpersoon bij de Unica-vestiging in uw regio.