Advies en Inspectie


Gebouweigenaren en werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Zij zijn immers verplicht een veilige leef- en werkomgeving te bieden en dienen aan vele (wettelijke) verplichtingen te voldoen om deze zorgplicht zorgvuldig in te vullen.

Inzicht in regelgeving

Door gebouwen en installaties regelmatig te laten controleren, ontstaat een goed beeld van de staat van installaties en de mate waarin wordt voldaan aan de heersende wet- en regelgeving. Ook zijn er hulpmiddelen, zoals de online module Dossier van Mijn Unica, die inzicht geven in deze materie.

Neem geen risico

Een jaarlijkse controle doen organisaties voor de veiligheid van gebouw, medewerkers, klanten, bewoners en bezoekers. Door niets aan het toeval over te laten worden calamiteiten, negatieve publiciteit en grote financiële risico’s voorkomen. Maar ook voor de verzekering en handhavingsinstanties, zoals de milieu-inspectie, is het belangrijk dat genomen maatregelen kunnen worden aangetoond. Unica Building Services weet als geen ander dat elke branche zijn eigen specifieke veiligheidsvraagstukken kent en kan hierbij van advies tot inspectie ondersteunen.

Meer informatie