Zorgplicht locatie

Zorgplichtige instellingen hebben een minder hoog risico op legionellabesmettingen dus wordt er verwacht dat deze organisaties zelf (redelijke) zorg dragen voor legionellapreventie. Het verschil is dat er voor prioritaire installaties wettelijke verplichtingen zijn voorgeschreven en dat zorgplichtige instellingen zelf mogen bepalen hoe ze aantonen dat ze aan de zorgplicht voldoen (ISSO 55.2). Hieronder kun je denken aan: 

 • B&B’s met minder dan 5 slaapkamers
 • Boten en schepen
 • Evenementen en festivals
 • Fabrieken en laboratoria
 • Fonteinen
 • Sportscholen en gymzalen
 • Scholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang, crèches en peuterspeelzalen
 • Kantoorgebouwen
 • [Spoel]keukens
 • Tuinbouwkassen

Verplichtingen

Er zijn twee verplichtingen waar een niet-prioritaire (zorgplichtige) organisatie aan dient te voldoen: De wettelijke verplichting voor het beheren van collectieve waterinstallaties (1) en de wettelijke zorgplicht voor het leveren van deugdelijk drinkwater (2).

 1.  Deze beheerverplichting staat concreet beschreven in de NEN 1006; al het water in de leidingen van de tappunten voor consumptief gebruik dient wekelijks te worden ververst en de installatie dient jaarlijks onderhouden te worden. Afhankelijk van de installatie-omvang wordt dit uitgebreid met verplichtingen die staan beschreven in de waterwerkbladen. Daarnaast stelt de NEN 1006 verplichtingen aan het ontwerp en de aanleg van leidingwaterinstallaties.
 2. Hoe invulling te geven aan zorgplicht staat niet concreet beschreven en er is geen jurisprudentie over bekend. Het kan worden beperkt tot voldoen aan de NEN 1006 en de waterwerkbladen. Wanneer je echter de kans op een legionellabesmetting wilt voorkomen, is het verstandig om de verplichtingen van prioritaire gebouwen over te nemen.