Online Beheer


Wie snel en eenvoudig een storing wil melden, inzicht wil hebben in het energiegebruik van installaties, installaties op afstand wil (laten) beheren en besturen of wil nagaan of aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan, kan terecht in Mijn Unica, het online beheerportaal van Unica Building Services.

Door inzicht te geven in de actuele status en prestaties van installaties helpt Mijn Unica bij het technisch facilitair management van klimaatinstallaties en energiesystemen. Ideaal voor gebouwbeheerders, technisch beheerders en facilitair managers.

Voordelen online technisch beheer

Het online beheerportaal Mijn Unica helpt het beste uit installaties en gebouwen te halen én biedt overzicht.

  • Alle aspecten van technisch facilitair beheer overzichtelijk in één portaal
  • Bepalen welke zaken zelf worden beheerd en welke Unica Building Services beheert
  • Gestructureerde managementinformatie
  • Opbouw digitaal gebouwdossier voor overzicht en compliance
  • Altijd en overal inzicht in en invloed op installaties
  • Kostenbesparend en minder milieubelastend door op afstand installaties te beheren en storingen te verhelpen
  • Beheer van online portaal ligt bij Unica Building Services, dus geen eigen investering nodig

Modules

Mijn Unica bestaat uit een aantal modules die apart of in combinatie afgenomen kunnen worden. Door in te loggen met een persoonlijk account krijgt men toegang tot de modules via het beveiligde Mijn Unica portaal. De menustructuur van Mijn Unica is overzichtelijk en eenvoudig.

Melding

Met de module Melding is snel en gemakkelijk online een storing of onderhoudsverzoek door te geven en kan de status ervan gevolgd worden. Statistieken en rapportages geven inzicht in de prestaties van de installaties, zodat het onderhoud optimaal afgestemd kan worden.

Dossier

Met de module Dossier beschikken opdrachtgevers altijd over actuele contracten, onderhoudsplanningen, werktekeningen, compliance- en technische documenten. De module geeft online toegang tot belangrijke documenten en fungeert tevens als gebouwdossier.

Klimaat

Met de module Klimaat worden klimaatinstallaties op afstand gemonitord en beheerd. Men krijgt inzage in het functioneren van de installaties en kan ook zelf instellingen aanpassen. Storingen en afwijkingen worden automatisch gesignaleerd en verholpen, waardoor kosten worden bespaard.

Gebouw

De module Gebouw geeft snel inzicht in de energiebesparende mogelijkheden van een gebouw, inclusief de benodigde investering, terugverdientijd en CO2-reductie. Ook krijgt men zicht op de labelsprongen die de aanpassingen met zich meebrengen (zelfs gegarandeerd).

Energie

De module Energie is een online energiemanagementsysteem dat het energiegebruik van klimaatinstallaties en energiesystemen registreert, analyseert en bewaakt. Een effectieve tool die helpt om energie en kosten te besparen en duurzaamheid te bevorderen.

Sluit aan op Mijn Unica

Wilt u ook profiteren van de online beheervoordelen van Mijn Unica? Neem contact op met uw Unica-contactpersoon of de dichtstbijzijnde Unica-vestiging voor een vrijblijvende demo met een van de adviseurs van Unica Building Services.