Veiligheidsvoorzieningen

Unica Building Services biedt een breed scala aan veiligheidsvoorzieningen, voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar één van de volgende veiligheidsvoorzieningen:

Algemeen

 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Bliksembeveiliging
 • Noodverlichting
   

Brandbeveiliging 

 • Brand- en rookwerende scheidingen
 • Brand- en nooddeuren
 • Brandmeldcentrale / Ontruimingsinstallatie
 • Brandslanghaspels en handblussers

Branddetectie

 • CO2-detectie
 • Droge blusleidingen
 • Automatische blusinstallaties
 • Rookbeheerssysteem (afzuig-/toevoerventilatoren)
 • Security 
 • Dakbeveiliging
 • Inbraakinstallatie
 • Slagbomen / Parkeerzuilen
 • Toegangscontrolesysteem
 • Camerabewaking