55.000 kantoren naar label C

Publicatie datum
Paragrafen

De overheid verplicht dat alle kantoren in 2023 minimaal energielabel C hebben. Van de 67.500 kantoorpanden hebben 12.500 label C of hoger. De resterende 55.000 kantoren moeten dus de komende vijf jaar aangepakt worden. Voor financieel voordeel gaan eigenaren vandaag al aan de slag. Unica biedt de garantie dat label C gehaald wordt.

De feiten
In Nederland staan zo’n 67.500 kantoorpanden met een oppervlakte van 85 miljoen m2 (onderzoek EIB en ECN, 2016). Alle panden gebouwd vóór 2000 hebben in de basis een label D of lager, gebaseerd op het toen geldende bouwbesluit. Het gaat hierbij om 43 miljoen m2, waarvan 28 miljoen m2 met alleen al installatietechnische maatregelen naar label C gebracht kan worden. De andere 15 miljoen m2 is de combinatie van installatietechniek met extra isolatie van de gebouwschil. Eind 2016 waren er, volgens het RVO, 21.000 panden met een geregistreerd label. Hiervan hebben 12.500 panden label C of hoger. Derhalve moeten nog 55.000 panden voor 2023 aangepakt worden.

Nu aan de slag voor maximaal rendement
Eigenaren die direct aan de slag gaan, kunnen maximaal rendement halen uit deze wettelijke verplichting.

1. Greenpremium
Een kantoor met minimaal label C ontvangt een greenpremium ten opzichte van niet-duurzame kantoren. Deze greenpremium is een ruim 8% hogere marktwaarde per m2 en levert 10% hogere huurinkomsten op ten opzichte van niet-duurzame gebouwen (onderzoek ING Real Estate Finance en Universiteit Maastricht, 2017).

2. Duurzaam MJOP = kosteneffectief
Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dient als leidraad voor de vervangingsinvesteringen. Door de noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen te koppelen aan de MJOP, wordt geborgd dat deze zoveel mogelijk worden meegenomen in de standaard werkzaamheden.

3. Uitstel leidt tot prijsverhogingen
Met zo’n 55.000 panden dienen er elk jaar zo’n 11.000 panden aangepakt te worden. Nu al is er een tekort aan goed technisch personeel. Een label C traject van plan van aanpak tot nieuw label duurt gemiddeld een half jaar, afhankelijk van de grootte van de maatregelen. Het uitstellen van verduurzaming zal leiden tot hogere prijzen door een tekort aan uitvoeringscapaciteit.

Stappenplan naar label C
Om de 2023-doelstelling te halen, is standaardisatie van het proces noodzakelijk. Unica Ecopower hanteert hiervoor vijf stappen:

Stap 1: Indicatief wordt het huidige energielabel bepaald
Stap 2: Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een expert
Stap 3: De maatregelen worden begroot, inclusief financiële subsidieregelingen
Stap 4: De maatregelen worden uitgevoerd
Stap 5: Het nieuwe label wordt afgemeld

Label C garantie
Het laten uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen vergt veel afstemming en organisatie. Eigenaren hebben te maken met meerdere partijen, zoals de huurders, een adviseur, aannemer en een installateur. Door deze versnippering is het niet zeker dat label C daadwerkelijk gehaald wordt. Vanuit de werkwijze ‘Denken, doen & garanderen’ biedt Unica Ecopower dit traject integraal aan, inclusief de garantie voor label C. Advies en uitvoering wordt gecombineerd en het traject van A tot Z begeleid. Lees hier meer over de Label C garantie.

Op weg naar energieneutraal
In het Energieakkoord is aangegeven dat in 2030 alle gebouwen minimaal label A moeten hebben. Wellicht gaat ook uw ambitie vandaag al verder dan label C, namelijk label A of energieneutraal. Vanuit haar eigen visie juicht Unica Ecopower dit van harte toe. Dit levert de eigenaar nog meer voordelen op.