Olaf Oosting benoemd tot bestuurslid TVVL

Publicatie datum
Paragrafen

Met ingang van dinsdag 17 april 2018 is Olaf Oosting, manager ontwikkeling bij Unica Energy Solutions, beëdigd als bestuurslid van TVVL. De vereniging is het kennisknooppunt voor gebouwgebonden installaties en voorzieningen en zet zich in voor een toekomst waarin techniek in dienst staat van mens en maatschappij. Olaf wordt als bestuurslid portefeuillehouder voor zeven regio’s en is voor een periode van drie jaar benoemd.

Als technisch vakdeskundige en initiator van circulaire oplossingen en installaties deelt Oosting graag zijn kennis en geeft hij regelmatig lezingen over onderwerpen zoals circulariteit, waar hij een groot voorstander van is. Zijn kennis, passie, creativiteit en ideeën vormen een inspiratie voor veel betrokkenen in de branche. TVVL trekt graag jonge, ambitieuze kennisexperts aan om hun waardevolle kennis, advies en visie met de andere leden te kunnen delen. Met de benoeming van Olaf Oosting wordt aan die ambitie invulling gegeven. 

TVVL is een belangrijke kennispartner in de technologiesector, die kennis aanbiedt in de vorm van cursussen, workshops en trainingen, de online kennisbank en TVVL Magazine. De vereniging organiseert toonaangevende en inspirerende evenementen, (regio)bijeenkomsten en congressen en telt sinds de oprichting in 1959 inmiddels ruim 1.000 persoonlijke- en 500 bedrijfsleden. Aangesloten zijn specialisten zoals technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers van gebouwen en studenten.

Unica heeft een hoge mate van betrokkenheid bij TVVL. Naast het bestuurslidmaatschap van Olaf is Unica-medewerker Werner Out bestuurslid bij Jong TVVL. Unica is uiteraard trots dat zijn specialisten hun kennis delen en zitting hebben in vakorganisaties. Unica feliciteert Olaf dan ook met deze bestuursfunctie en wenst hem veel plezier en enthousiasme toe in die nieuwe rol.

Olaf Oosting
Olaf Oosting