Unica Energy Solutions biedt Quickscan PV

Publicatie datum
Paragrafen


Wilt u een lagere elektriciteitsrekening, uw gebouw verduurzamen en weten wat een zonne-energiesysteem (PV systeem) kost en oplevert? Vraag dan de Quickscan PV van Unica Energy Solutions aan. Via deze scan wordt onderzocht wat de opbrengst en terugverdientijd is van een PV-systeem.

De Quickscan PV is een rapport op maat voor een systeem op uw gebouw met daarin de details over dakoppervlak, de minimale opbrengst, aanleg, de investering en de financiering. Ook belangrijk is om te kijken naar de technische eisen en de aanpassingen aan de elektrische binneninstallatie, monitoring en contractbeoordeling van uw huidige energieleverancier.

Waarom is de aanleg van een PV systeem nu zo interessant?

  • Positieve bijdrage aan uw bedrijfsrendement
  • Lagere energierekening
  • Verduurzaming gebouw, beter Energielabel
  • Subsidie basisbedragen voor zon-pv systemen worden steeds lager
  • Gemiddeld aantal zonuren vergroot, onbenutte energie

Najaarsronde SDE+-subsidie
De subsidieronde SDE+-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) is geopend van 2 oktober tot 8 november 2018. De subsidieregeling van de overheid is twee keer per jaar open.

Belangrijk om te weten
Unica Energy Solutions is Zonnestroom PV erkend door KvINL. Als u een PV-systeem wenst aan te leggen heeft u doorgaans toestemming van de gebouweigenaar nodig. Deze toestemming is ook nodig voor de SDE+ subsidie. Unica Energy Solutions kan de gehele realisatie van uw zonne-energiesysteem inclusief subsidieaanvraag voor u uitvoeren.

Een voorbeeldrapport en detailinfo over de Quickscan kunt u aanvragen via energysolutions@unica.nl.