Schuifelen richting groen

Publicatie datum
Paragrafen

Het Milieumagazine gaat in op de stand van zaken rondom het vanaf 2023 verplichte energielabel C voor kantoren. Diverse zaken, waaronder de huidige handhavingsstructuur, lijken dit doel te bemoeilijken.

Wachten of de handhavers wel of niet aankloppen, is volgens Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower, niet verstandig. “Wie bij de kopgroep van 20% behoort met een energielabel C of hoger, krijgt bij verkoop tot 8% meer per vierkante meter en huuropbrengsten liggen zo’n 10% hoger.” Jan-Maarten adviseert kantooreigenaren bovendien direct aan de slag te gaan, omdat de uitvoeringsprijs steeds hoger zal worden in verband met de toenemende schaarste van technisch specialisten.

Jan-Maarten constateert verder dat er sinds het Klimaatakkoord in Parijs een grote groep bedrijven is die echt vooruit wil en die meer bezig is met strategische afwegingen dan met wetten en dwang: wanneer is een goed moment om te innoveren en hoe veranker je duurzaamheid in meerjarenonderhoudsplannen, zodat vergroening op natuurlijke wijze plaatsvindt? Ook pleit pleit Jan-Maarten voor een CO2-belasting per bron.

Download
Schuifelen richting groen - Milieumagazine

Voor meer informatie: Jan-Maarten Elias, Unica Ecopower, telefoon: 033 - 247 80 80.
Bron: Milieumagazine