Unica en Simaxx gaan samenwerking aan om verduurzaming vastgoed te versnellen

Unica en Simaxx gaan samenwerking aan om verduurzaming vastgoed te versnellen

Om sneller inzicht te krijgen in de verduurzaming van vastgoed en CO2-reductie zijn Unica Energy Solutions en Simaxx een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Data uit installaties die door Unica Energy Solutions worden beheerd en geëxploiteerd, wordt door Simaxx geanalyseerd en gepresenteerd in een voor Unica gepersonaliseerd online dashboard. Zo wordt voor vastgoedeigenaren en facility managers snel duidelijk wat de status van hun duurzaamheidsdoelstelling is. Bovendien kan Unica als exploitant adequaat reageren en optimalisaties doorvoeren.

Jan-Maarten Elias, directeur Unica Energy Solutions: “Optimalisaties van gebouwinstallaties worden veelal gedaan via het gebouwbeheersysteem. Om de juiste keuzes te kunnen maken, dient de data uit deze systemen op structurele wijze geanalyseerd te worden. Verdere standaardisatie en automatisering die resulteren in effectieve overzichten en rapportages zijn hierbij essentieel. Snelle analyses en betrouwbare voorspelbaarheid zijn noodzakelijk voor adequate besluitvorming om de grote opgave van de verduurzaming van vastgoed in Nederland waar te kunnen maken. De software van Simaxx helpt ons daarbij.”

Eloi Burdorf, CEO Simaxx: “Wij zijn er trots op dat Unica als vooruitstrevend technisch dienstverlener kiest voor Simaxx als partner. Wij weten dat er aanzienlijk veel tijd en geld kan worden bespaard als men weet waar de optimalisatiemogelijkheden zitten in een gebouw. Het Simaxx platform zorgt hiervoor. Unica kan hierdoor vastgoedeigenaren en facility managers sneller faciliteren in het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.’’

Over Unica
Unica realiseert alle technische oplossingen voor gebouwen. Met hoogwaardige en inventieve technologie en integrale dienstverlening draagt Unica bij aan maatschappelijk relevante thema’s op het gebied van veiligheid, comfort & gezondheid, ICT en energie en duurzaamheid. Met een netwerk van tien bedrijven behoort Unica met 14 vestigingen en ruim 2.200 medewerkers tot de grootste technisch dienstverleners van Nederland. Unica Energy Solutions is het gespecialiseerde bedrijf van Unica dat zich richt op het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving met duurzame technische oplossingen.

Over Simaxx
Simaxx biedt een merkonafhankelijk platform dat continu data verzamelt uit verschillende gebouw-gerelateerde systemen en dit omzet in relevante informatie voor beheerders, installateurs en gebruikers. Momenteel zijn er in Nederland meer dan 200 gebouwen verbonden aan het Simaxx platform en is de gemiddelde energiebesparing 20%. Simaxx is hiermee koploper in Nederland. Simaxx is bezig om de functionaliteit van haar platform uit te breiden (bi-directioneel, water applicaties, demand-response, clusters van gebouwen) en de Europese markt op te gaan.

Voor meer informatie:
Vincent de Bruin, Unica Energy Solutions, telefoon: 033 247 80 80.