Unica kijkt terug op succesvolle Dutch Green Building Week

Publicatie datum
Paragrafen

Afgelopen week organiseerde Unica een aantal seminars tijdens de Dutch Green Building Week, met dit jaar als thema ‘Impact’. In het eerste seminar werden de positieve effecten van warmte-koudeopslag op eindgebruikers belicht. Het tweede seminar, speciaal voor woningcorporaties, ging in op het verduurzamen van appartementenblokken en het uitbesteden van de warmtelevering. Het derde seminar ‘Slimme gebouwen’ liet zien hoe intelligentie bijdraagt aan gebouwperformance, veiligheid en duurzaamheid.

Duurzame impact van WKO op eindgebruikers

Op 27 september, op het nieuwe station Arnhem Centraal, vertelden Dick Westgeest van Gebruikersplatform Bodemenergie en Björn Kouwenhoven van NS Stations over hun ervaringen met wko-installaties, installateurs en eindgebruikers. De wko op Arnhem CS wordt gemonitord via een aantal vaste KPI’s die de NS voor al haar wko’s heeft vastgesteld. Marcel Gehrels van Unica Ecopower liet de aanwezigen vervolgens zien hoe een BRL-erkende partij als Unica omgaat met exploitatieprocessen. De integrale koppeling tussen de bronnen in de bodem, de opwekking via de warmtepompen en het afgiftesysteem in de binneninstallatie is voor Unica essentieel voor optimaal beheer. Dat bewijzen ook de hogere rendementen van wko-installaties die op deze wijze worden beheerd. Ook een goede afstemming tussen de ontwerp- en beheerfase is cruciaal om de voordelen van warmte-koudeopslag optimaal te kunnen benutten.


De presentaties werden afgewisseld met groepsdiscussies rondom diverse stellingen en een rondleiding door de technische ruimten van het station.

Een hoger wko-rendement levert zowel de wko-eigenaar als de eindgebruikers en huurders veel op. Voor de wko-eigenaren een beter jaarlijks financieel rendement, lagere onderhoudskosten en minder CO2-uitstoot. Voor de eindgebruikers een aangename werktemperatuur. Vandaar dat Jan-Maarten Elias, directeur Unica Ecopower, de middag opende en afsloot met de woorden: “Een goed draaiende wko levert zowel een gezond buitenklimaat als een gezond binnenklimaat op.”

Nieuw onderzoek wijst uit dat het rendement van bestaande wko-systemen structureel verbetert. Lees nieuwsbericht.

Duurzame impact van ketensamenwerking op woningcorporaties

Op Nyenrode in Breukelen kwamen op 28 september zo’n 45 woningcorporaties bij elkaar om ervaringen over ketensamenwerking te delen en hoe dit zou moeten leiden tot lagere woonlasten, lagere bedrijfslasten, een hogere huurderstevredenheid en een versnelde verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Onder leiding van EscoNetwerk gaven Jaap Schaveling en Lieven Callewaert van Nyenrode Business University inzicht in de theorie van optimale samenwerking tussen mensen en organisaties.

De corporatiewereld heeft de laatste jaren onder druk gestaan door wet- en regelgeving en financiële debacles als Vestia. De initiatieven die corporaties op dit moment opzetten, laten zien dat de sector zich aan het oriënteren is op een andere rol. Een belangrijk punt waar corporaties mee worstelen, is de warmtelevering vanuit collectieve installaties aan huurders die tot op heden nog onder de Warmtewet vallen. De verwachte herziene Warmtewet die eind 2016 in de Tweede Kamer wordt behandeld, biedt ruimte voor corporaties om de warmtelevering weer onder het huurrecht te laten vallen. Jurist Marijn Huibers van VBTM Advocaten besprak de verschillende opties die corporaties straks weer hebben.

Praktijkcase: deltaWonen besteedt warmtelevering uit aan Unica

Als succesvol praktijkvoorbeeld werd de strategische samenwerking tusssen deltaWonen en Unica Ecopower behandeld. De overname van de warmtelevering vanuit 33 ketelhuizen aan 1.350 huurders is gebaseerd op een langjarig samenwerkingscontract met een betrouwbare levering volgens de Warmtewet als prestatiecomponent. De ketelhuizen blijven juridisch eigendom van deltaWonen, Unica Ecopower heeft het exploitatierecht. Erwin Stuiver, projectleider bij deltaWonen, gaf aan dat deltaWonen dit traject ook zou zijn ingegaan als er geen Warmtewet was. Nu, negen maanden later, zijn de verbeteringen zichtbaar wat ook terugkomt in de KPI-lijst die deltaWonen en Unica samen hebben opgesteld. Jan-Maarten Elias, directeur Unica Ecopower, leidde de aanwezigen door het implementatieproces. Vooral het communicatieproces met de bewonersraad, de bewonerscommissies en de huurders zijn hierbij cruciaal.

Slimme gebouwen, de impact van het Internet of Things

Op 29 september namen circa 50 deelnemers, afkomstig uit een grote diversiteit aan organisaties, deel aan het door Regel Partners georganiseerde seminar ‘Slimme gebouwen’. Dit seminar liet zien hoe intelligentie bijdraagt aan gebouwperformance, veiligheid en duurzaamheid. Het Internet of Things speelt hierbij een belangrijke rol en dringt steeds meer door in kantoren, ziekenhuizen en het onderwijs. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden werd inzichtelijk gemaakt hoe intelligentie geïntegreerd kan worden in gebouwen. Verschillende invalshoeken werden hierbij belicht: slimme gebouwen vanuit de gebruiker, vanuit de beheerder en vanuit security. De presentaties werden gegeven voor Antoine Brunink en Arien Peterse van Regel Partners, waarna er interessante interactieve discussies ontstonden over de waarde van slimme gebouwen.

Voor meer informatie:

Unica Ecopower: 033 - 247 80 80, ecopower@unica.nl

Regel Partners: 033 - 254 48 48, info@regelpartners.nl