Unica met Label C garantie op PROVADA

Publicatie datum
Paragrafen

Tijdens de PROVADA van 30 mei t/m 1 juni in de RAI Amsterdam zet Unica Ecopower in op verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving met haar Label C garantie voor kantoren. Een bijzonder en effectief concept dat streeft naar minimaal energielabel C met als uiteindelijke doel energieneutraal. U vindt Unica als partner van het NeVaP Innovatie Huis in hal 12, stand 54 (naast Forum 1 en het DGBC Plein).

Voor toegangskaarten en meer informatie: www.provada.nl.

Gegarandeerd naar label C

In 2023 dient elk kantoor in Nederland energielabel C of hoger te hebben. In 2030 wordt de label-eis verder verhoogd naar label A. Eigenaren van kantoren met een label D t/m G moeten hun panden dus tijdig energiezuinig maken. Unica Ecopower is van mening dat elk kantoor kan worden verduurzaamd naar minimaal label C en durft dit zelfs te garanderen. Met de Label C garantie biedt Unica een integrale aanpak vanaf het maatwerkadvies, de realisatie van de benodigde maatregelen tot aan de officiële afmelding van het energielabel.

Klik hier voor meer informatie over Label C garantie voor kantoren.

Op weg naar label A en energieneutraal

Unica Ecopower werkt bij het verduurzamingsproces vanuit het ‘Total Cost of Ownership’ principe en houdt rekening met de vastgoedstrategie en onderhoudsplanning van de gebouweigenaar. Dit betekent dat energiemaatregelen die nodig zijn voor label A al eerder kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld tijdens natuurlijke onderhouds- en vervangingsmomenten. Unica Ecopower kijkt bovendien niet alleen naar het reduceren van het energieverbruik. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het lokaal opwekken van duurzame energie en het hergebruiken van overtollige energie. Een volledig energieneutraal kantoor met tevreden eindgebruikers komt daarmee binnen handbereik.

Voor meer informatie over de Label C garantie voor kantoren:
Unica Ecopower, telefoon: 033 - 247 80 80, e-mail: ecopower@unica.nl