Vóór 1 juli 2019 voldoen aan informatieplicht

Publicatie datum
Paragrafen

Vóór 1 juli 2019 moet u melden welke energiebesparende maatregelen u neemt voor uw bedrijfspand. Dit vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wilt u op eenvoudige wijze en snel voldoen aan de informatieplicht? Unica Energy Solutions kan deze melding voor u verzorgen.

De informatieplicht komt van de Rijksoverheid met als doel de energiebesparing en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland te versnellen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen - met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Het gaat om bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. U dient uw jaarverbruik te weten om te bepalen voor welke locatie(s) de informatieplicht geldt.

Erkende Maatregelen

De overheid heeft een flinke lijst met Erkende Maatregelen opgesteld. Per pand en per punt op de lijst moet worden onderzocht of uw pand wel of niet voldoet aan de maatregelen. Voor 19 bedrijfstakken zijn Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Zo is er een EML voor onder meer gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel.

Hoe doet u melding?

Vóór 1 juli moet via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gerapporteerd zijn welke energiebesparende maatregelen u neemt. Bent u EED-plichtig? Dan geldt 5 december 2019 als uiterlijke datum. Ook als u geen maatregelen neemt moet u dat melden. De Omgevingsdienst in uw regio controleert of u voldoet aan de informatieplicht. Na de rapportage in 2019 moet u om de vier jaar het bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen.

Unica kan dit voor u regelen!

Wij kunnen al het werk voor u doen en ontzorgen u daarmee van A tot Z. Concreet zullen wij het volgende voor u doen:

  1. Bezoek aan uw locatie. Door middel van een scan maken we inzichtelijk welke erkende maatregelen voor uw locatie van toepassing zijn.
  2. Onderbouwde maatregelen zodat duidelijk is welke u wel maar ook niet hoeft uit te voeren.
  3. Invullen van online portal.
  4. Aanleg dossier die kan worden gebruikt bij controle.
  5. U voldoet onderbouwd aan de informatieplicht en kunt deze eenvoudig verder up-to-date houden.

Wilt u hulp bij de informatieplicht energiebesparende maatregelen? Neem contact op met ons op via energysolutions@unica.nl of bel naar 033-2478325.

P.S. Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) staat nu als maatregel op deze lijst. Heeft u dit al geborgd? Unica Energy Solutions kan u eenvoudig in een EBS systeem voorzien in verlengde van deze dienstverlening. Vraag naar de mogelijkheden.