Beheer, onderhoud en certificering van brandveiligheidsinstallaties

Publicatie datum
Paragrafen

Veel gebouwen in Nederland zijn van brandbeveiligingsinstallaties voorzien voor het geval er brand uitbreekt. Een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarm signaleren een beginnende brand en alarmeren de mensen in het gebouw zodat zij het gebouw kunnen ontvluchten.

In sommige gebouwen is ook een blusinstallatie aanwezig, zoals sprinklers, blusgas of watermist. Deze automatische systemen blussen een beginnende brand of houden deze onder controle totdat de brandweer arriveert. Ze verlengen de vluchttijd voor de aanwezige mensen en zorgen dat de brandschade beperkt blijft.

Beheer en onderhoud is wettelijk verplicht

Vanuit de wet- en regelgeving wordt de gebouweigenaar verplicht periodiek beheer en onderhoud aan de brandbeveiligingsinstallaties uit te (laten) voeren. In verschillende normen en voorschriften is opgenomen wat deze beheer- en onderhoudstaken zijn en hoe vaak deze moeten worden uitgevoerd. Periodiek beheer en onderhoud is nodig om te bewaken dat de installaties het ook daadwerkelijk doen wanneer het er op aan komt, namelijk als er écht brand uitbreekt.

Het inspectiecertificaat

Voor brandbeveiligingsinstallaties worden drie soorten certificaten onderscheiden: een installatiecertificaat, onderhoudscertificaat en inspectiecertificaat. Daarvan is het inspectiecertificaat veruit de belangrijkste. Wat is een inspectiecertificaat precies? Wat is het nut en de noodzaak daarvan? En hoe kun je een inspectiecertificaat krijgen?

In onderstaande video geven wij antwoord op deze vragen en leggen we uit hoe wij jou kunnen helpen om een inspectiecertificaat te bemachtigen, en nog belangrijker: om er voor te zorgen dat jouw gebouw brandveilig is en blijft.