Brandbeveiliging in een bedrijfshal of magazijn

Publicatie datum
Paragrafen

 

De beste brandbeveiliging voor uw bedrijfshal of magazijn

Een grote logistieke bedrijfshal of opslag wilt u liever niet opdelen in kleine hokken. Maar de wetgeving rondom brandbeveiliging beperkt de omvang van zelfstandige ruimtes met een industriefunctie tot maximaal 2.500 vierkante meter, om zo een eventuele brand beter te kunnen beheersen. Probleem? Nee, hoor. De experts van Unica Fire Safety helpen u letterlijk en figuurlijk uit de brand.
 

Zorg voor de juiste BIO-maatregelen

Een goede brandbeveiliging bestaat uit de juiste combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen (BIO). Deze aspecten moeten met elkaar in balans zijn. Wanneer een nieuw te bouwen opslagruimte op bouwkundig gebied niet aan de richtlijnen voldoet - omdat het magazijn bijvoorbeeld te groot is -  is het soms mogelijk om van de regelgeving af te wijken.

Dit kan met aanvullende maatregelen die een gelijkwaardige brandveiligheid realiseren. Bijvoorbeeld door het gebrek aan brandwerende scheidingen installatietechnisch te compenseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een automatische sprinklerinstallatie. Onze experts maken een plan op maat voor u dat voldoet aan alle wettelijke eisen.

Bekijk onze blussystemen.
 

Veiligheid van grote brandcompartimenten
Onze specialisten houden voor de veiligheid van grote brandcompartimenten altijd rekening met de NEN 6060 en NEN 6079-normeringen.

 

Ga voor een veilige wateropslag

Voor een sprinklerinstallatie heeft u een watertank of -kelder nodig. Het is van groot belang dat deze watervoorziening regelmatig gecontroleerd wordt op corrosie en andere defecten. Zeker omdat gescheurde reservoirs in het verleden soms zelfs een fatale afloop hadden. Unica Fire Safety houdt zich bij de controle van watertanks aan het onderhoudsprotocol TB67B. Zo komen problemen snel aan het licht en worden dure herstelwerkzaamheden vaak voorkomen.
 

Vergeet de PGS niet

Wanneer in uw pand met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt of worden opgeslagen, moet u verplicht voldoen aan de PGS-richtlijnen. Deze schrijven onder meer een brandveilige opslag van deze stoffen voor. Unica Fire Safety kent deze regels van buiten en is bevoegd om de juiste brandpreventie op dit gebied voor u te realiseren. Vertrouw ook op ons voor een jaarlijkse check van deze installatie.

 

"Zorg dat uw bedrijfshal of opslagruimte voldoet aan alle regelgeving en voorschriften rondom brandveiligheid. Unica Fire Safety helpt."
 

Bel met onze experts.