Brandveilige tunnels: alternatieven zijn het overwegen waard

Publicatie datum
Paragrafen

 

Tunnels blijken minder brandbestendig dan gedacht

In augustus dit jaar bleek dat vier tunnels die na 2008 zijn opgeleverd niet aan de strengste brandveiligheidseisen voldoen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat kwam naar voren dat het beton in die tunnels bij een extreem grote brand mogelijk minder lang standhoudt dan tot dan toe werd gedacht. Het beton kan bij zeer felle branden gaan ‘spatten’. Dat vormt een extra gevaar voor met name de brandweer en zorgt ervoor dat het herstel van de tunnel na de brand veel langer duurt dan gewenst.

200 miljoen euro voor extra brandwerendheid

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil nu breder onderzoek laten doen om onder meer na te gaan of tunnels die tussen 2000 en 2008 zijn opgeleverd wel aan de eisen voldoen. Daarnaast trekt het Ministerie  200 miljoen euro uit om nieuwe verkeerstunnels brandbestendiger te maken. Rijkswaterstaat kondigde op 10 oktober aan vijf tunnels te willen gaan voorzien van brandwerende bekleding. Hiermee worden de tunnels van extra bescherming voorzien die het beton moet beschermen bij een extreem grote brand.

In een brief aan Minister Cora van Nieuwenhuizen pleit Boele Staal, algemeen voorzitter van brancheorganisatie VEBON-NOVB, voor een bredere oriëntering van het ministerie in het zoeken naar een geschikte oplossing. Het Ministerie lijkt het aanbrengen van brandwerende bekleding namelijk als enige oplossing voor het verbeteren van de brandveiligheid van tunnels te zien, terwijl er ook effectievere en efficiëntere alternatieven zijn.

Sprinkler als effectiever en efficiënter alternatief

Een geschikt alternatief is een sprinklerinstallatie en/of watermistinstallatie. In gebouwen is dit altijd een uiterst effectieve beveiligingsmaatregel gebleken. Er vinden elk jaar ruim honderd branden plaats met een schade van meer dan een miljoen euro, maar nooit in een gebouw met sprinklerbeveiliging!

In vergelijking met brandwerende bekleding biedt een sprinklersysteem alleen maar voordelen. Zo is een sprinklerinstallatie aanzienlijk goedkoper en relatief eenvoudig in tunnels te installeren. Daarnaast zorgen sprinklers in tegenstelling tot brandwerende bekleding ervoor dat de brand beperkt blijft, waardoor automobilisten meer tijd krijgen om zich lopend in veiligheid te brengen. Daarnaast zorgen sprinklers op de plaats van de brand voor afkoeling, waardoor de kans heel klein is dat het beton te heet wordt.

Mocht er zich een extreem grote brand voordoen, voorkomt de brandwerende bekleding wellicht dat de tunnel instort, maar het gevaar voor de aanwezige mensen blijft onverminderd groot. Bovendien kan niet van de brandweer worden verwacht dat zij de levens van medewerkers op het spel zet om de tunnel te redden, waardoor het bouwwerk na verloop van tijd alsnog verloren zal gaan.

De praktijk

In Nederland worden sprinklerinstallaties veelvuldig toegepast op plaatsen die vergelijkbaar zijn met wegtunnels, zoals (ondergrondse) parkeergarages. Dan kun je je afvragen: als sprinklers geschikt zijn om een parkeergarage te beveiligen, waarom zouden ze dan niet geschikt kunnen zijn voor tunnels? In andere landen wordt voor de beveiliging van tunnels wel gebruik gemaakt van sprinkler- en watermistinstallaties, bijvoorbeeld in Oostenrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een goed voorbeeld daarvan is de 50 kilometer lange kanaaltunnel tussen Calais (Frankrijk) en Dover (Verenigd Koninkrijk) die van een sprinklerinstallatie is voorzien.

Naast sprinkler en watermist zijn er ook andere technieken die ingezet kunnen worden, zoals infrarood branddetectie, watermist kanonnen of wandkoelinstallaties. Kortom, een scala aan mogelijke maatregelen die bij kunnen dragen aan de brandveiligheid van tunnels in Nederland.

Onze visie

Bij Unica Fire Safety zijn wij er van overtuigd dat er op het gebied van brandbeveiliging geen standaard oplossing bestaat. Voor ieder gebouw of bouwwerk moet een afweging worden gemaakt welke brandveiligheidsmaatregelen het meest geschikt zijn voor de specifieke situatie. Wij sluiten ons aan bij het advies van Boele Staal aan de Minister om ook alternatieven voor brandwerende bekleding te overwegen. Binnen de brandbeveiligingsbranche zijn er tal van specialisten beschikbaar die daarin een bijdrage kunnen leveren.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit opiniestuk kunt u contact opnemen met Tom Verschoor (directeur) of Henk-Jan Kooijmans (salesmanager).