Jaarverslag 2018

Publicatie datum
Paragrafen


Het jaar 2018 kenmerkte zich voor Unica door sterke groeicijfers. Zowel de omzet als de brutowinst stegen met 20%. De goede resultaten kwamen tot stand door autonome groei en de effecten van acquisities uit 2017. Met een omzet van € 477 miljoen groeide Unica voor het vijfde achtereenvolgende jaar met dubbele cijfers.

Het Unica jaarverslag betreft een maatschappelijke en financiële verslaglegging over het jaar 2018. Voor de maatschappelijke verslaglegging wordt gerapporteerd conform de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). Naast de verslaggeving over financiële prestaties wil Unica ook transparant rapporteren over zijn inspanningen voor de samenleving en zijn ecologische prestaties.

Het volledige Jaarverslag 2018 kunt u hieronder lezen en downloaden, evenals het Jaarbericht 2018 - een beknopte weergave van ons volledige jaarverslag. Van het jaarbericht is tevens een Engelse versie (Annual Statement 2018) beschikbaar.

Jaarverslag 2018

Jaarbericht 2018

Annual Statement 2018