Scriptieprijs Fire Safety Engineering 2018

Publicatie datum
Paragrafen


De stichting Fire Safety Engineering, verbonden aan de gelijknamige opleiding aan de TU Eindhoven (TU/e), schrijft ook dit jaar weer een scriptieprijs uit. Directeur Tom Verschoor van Unica Fire Safety heeft een zetel in de Raad van Advies van de universitaire opleiding, die zich richt op wetenschappelijk onderzoek rondom brandveiligheid. Unica Fire Safety is dan ook erg benieuwd welke baanbrekende onderzoeken op het gebied van brandveiligheid in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Techniek wordt steeds belangrijker en installaties worden steeds complexer. Innovatie speelt een belangrijke rol om te kunnen blijven voldoen aan de klantvraag en oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Hier zijn gedreven slimme scholieren en studenten voor nodig met analytisch vermogen en creativiteit. Dat geldt uiteraard ook voor de brandveiligheidstechniek. 

Door wetenschappelijk onderzoek tracht de opleiding Fire Safety Engineering aan de TU/e brandveiligheidsconcepten door te ontwikkelen, zodat het brandveiligheidsniveau in de gebouwde werk- en leefomgeving naar een hoger niveau getild kan worden. Unica Fire Safety dient vanuit de marktkant hetzelfde doel; met zijn duurzame technologische oplossingen wil Unica Fire Safety het brandveiligheidsniveau tevens verhogen, zodat Nederland brandveiliger wordt. 

Scriptieprijs 2018
Ook in 2018 vindt er een zoektocht plaats naar de beste scriptie op het gebied van brandveiligheid. Ben jij in 2017 of 2018 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire safety engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!

De scriptie dient ter afronding te zijn van een master- of bacheloropleiding in 2017 of 2018 aan een onderwijsinstelling in het Nederlandse taalgebied. De scriptie moet in het Nederlands of Engels zijn opgesteld en een omvang hebben van tenminste 15 ect (420 studiebelastingsuren). De scriptie moet door de onderwijsinstelling met tenminste een voldoende zijn beoordeeld.

Beoordelingscriteria
Belangrijke criteria in de beoordeling van de scriptie zijn de actualiteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de mate van innovatie, de toepasbaarheid, de diepgang en het wetenschappelijk niveau. Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid stellen IFV en VVBA een scriptieprijs beschikbaar ter waarde van € 1.200,-.

Indiening
Scripties kunnen ingediend worden in pdf-formaat, per mail bij Natinja Kuilder (n.kuilder@nieman.nl), tot 1 september 2018. De genomineerden worden bekend gemaakt in de expertclass ‘FSE - Next Generation’ aan de TU Eindhoven op donderdag 13 september 2018. De genomineerden mogen hun scriptie presenteren tijdens het IFV FSS congres op donderdag 15 november 2018, waar tevens de winnaar bekend wordt gemaakt.