TB80: nieuw onderhoudsvoorschrift voor sprinklersystemen

Publicatie datum
Paragrafen
Voorblad TB80


Over precies 4 maanden is het zover. Op 1 augustus 2019 wordt het Technical Bulletin 80 van kracht. Vanaf die datum zijn gecertificeerde sprinkler onderhoudsbedrijven verplicht dit nieuwe voorschrift te volgen. Wat is het TB80? Wat gaat er veranderen? En wat zijn de gevolgen voor u? In dit artikel leggen we het uit.
 

Wat is het TB80?

Het Technical Bulletin 80 is het nieuwe beheer- en onderhoudsvoorschrift voor sprinklersystemen dat door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) is uitgeven. Dit Technical Bulletin vervangt hoofdstuk 11 van het VAS en hoofdstuk 20 van NEN-EN 12845+NEN 1073.

Het TB80 wordt officieel per 1 augustus 2019 van kracht. Vanaf die datum zijn gecertificeerde sprinklerbedrijven (VBB-onderhoudsbedrijven) verplicht dit Technical Bulletin te volgen. Het hanteren van een ander onderhoudsvoorschrift is alleen toegestaan indien onderbouwd in het UPD (uitgangspuntendocument) is opgenomen waarom dit gewenst is.

Waarom dit nieuwe voorschrift?

De huidige onderhoudsvoorschriften voor sprinklerinstallaties uit de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010 zijn van onvoldoende kwaliteit en inhoud gebleken om goed toe te kunnen passen in de Nederlandse praktijk. Het deskundigenpanel van het CCV heeft daarop het besluit genomen om een universeel beheer- en onderhoudsvoorschrift op te stellen in de vorm van een Technical Bulletin, afgekort TB. Het TB80 is opgesteld met het doel om heldere criteria te beschrijven voor goed beheer en onderhoud van een sprinklerinstallatie.
 

Toepassingsgebied

Het TB80 is van toepassing op zowel nieuwe als bestaande (aangelegd vóór de publicatiedatum van het voorschrift) sprinklerinstallaties. Het TB80 is opgesteld als een universeel voorschrift. Dat wil zeggen, onafhankelijk van het voorschrift waarop de installatie is aangelegd. Dit Technical Bulletin is dus zowel van toepassing op NEN-installaties als installaties die zijn aangelegd op basis van andere voorschriften, zoals NFPA, VdS en FM.
 

Wat verandert er?

Met de huidige voorschriften zijn er verschillen tussen de diverse normen (NEN, VAS, NFPA, FM, VdS, CEA). Dit kan voor onduidelijkheid zorgen bij de gebouweigenaar/technisch beheerder en het sprinkler onderhoudsbedrijf. Doordat er met de intreding van het TB80 één universeel beheer- en onderhoudsvoorschrift is, ontstaat er meer duidelijkheid over de te verrichten taken.

Omdat de normen onderling verschillen hangt het van het voorschrift dat tot nu toe toegepast wordt af welke taken er veranderen. Als we uit gaan van de meest gehanteerde voorschriften zijn er onder andere de volgende veranderingen:

  • Inwendig onderhoud aan de keerkleppen gaat van eens per 3 jaar naar eens per 5 jaar. Voor keerkleppen in de pompkamer blijft de onderhoudsfrequentie eens per 3 jaar.
  • Triptesten van droge alarmkleppen gaat van 6-maandelijks naar jaarlijks.
  • Testen van de stromingsschakelaars (flow-switches) gaat van 6-maandelijks naar jaarlijks.
  • Sprinklers moeten periodiek getest worden. Afhankelijk van het type sprinkler varieert de frequentie. Standaard sprinklers moeten na 50 jaar getest worden. Bij Fast Response, Quick Response en ESFR sprinklers is dit na 20 jaar. Deze tests moeten vervolgens iedere 10 jaar herhaald worden.
  • Alarmkleppen moeten jaarlijks open voor onderhoud.
  • Het leidingwerk moet eens per 15 jaar inwendig gecontroleerd worden door middel van een inwendige inspectie.
     

Installatiebeschikbaarheid

In het TB80 wordt ook de rol van de beheerder expliciet benoemd. Er moet een beheerder zijn aangesteld die namens de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk is voor de installatie. Eén van de taken van de beheerder is het jaarlijks bepalen van de installatiebeschikbaarheid, ook wel systeembeschikbaarheid genoemd. Vooraf moet de gewenste installatiebeschikbaarheid (uitgedrukt in een percentage over de tijd) worden vastgesteld. De beheerder moet vervolgens bepalen hoeveel tijd de installatie geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf is geweest wegens onderhoud, storingen of aanpassingswerkzaamheden. In bijlage 1 van het TB80 is een model logboek opgenomen dat kan worden gebruikt om iedere buitenbedrijfstelling te registreren.
 

Wat betekent het TB80 voor de gebouweigenaar en het onderhoudsbedrijf?

Sommige veranderingen die met het TB80 gemoeid zijn - waaronder de eerste 3 punten uit bovenstaande lijst - zorgen voor een verlichting van de te verrichten taken. Andere punten uit de norm waren reeds verplicht, echter worden deze in verband met voortschrijdend inzicht nu strenger uitgevoerd en wordt er hierop toegezien. Deze verandering in regelgeving is nodig zodat u zeker weet dat u de onderhoudstaken ontvangt waar u voor betaalt, en de verschillende aanbieders in ons vakgebied ook met elkaar kunt vergelijken. Hierdoor worden de zaken helder en duidelijk. Extra taken voorkomen kan natuurlijk ook, leest u dan vooral verder.
 

Besparende maatregelen

Vanwege deze veranderingen wordt het steeds aantrekkelijker om te investeren in maatregelen die de benodigde tijd en kosten voor onderhoud verlagen. Besparende maatregelen verdienen zichzelf namelijk steeds sneller terug. Naast een kostenbesparing dragen besparende maatregelen ook bij aan verduurzaming van de installatie, het bewaken van de kwaliteit van het systeem en het waarborgen van de installatiebeschikbaarheid.
 

Meer informatie over het TB80

Het TB80 is gratis beschikbaar via de website van het CCV. Via deze link kunt u het TB80 downloaden.