Unica Automatic Sprinkler wil 5-jaarlijkse inspectie inwendige leidingen van brandblusinstallaties

Publicatie datum
Paragrafen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal naar verwachting per 1 april 2017 de regels voor de inspectie van brandblusinstallaties aanscherpen. In plaats van elke 25 jaar zullen installaties nu eens per 15 jaar inwendig gekeurd moeten worden. Tom Verschoor, directeur van Unica Automatic Sprinkler, vindt dit niet ver genoeg gaan: “Net als in Amerika zouden we in Nederland brandblussystemen elke vijf jaar van binnenuit moeten inspecteren.”

De afgelopen dertig jaar zijn veel gebouwen in Nederland voorzien van automatische blusinstallaties om mensen en bedrijven te beschermen tegen brand. Het CCV is een door marktpartijen geaccepteerde instantie die universeel beheer- en onderhoudsvoorschriften vastlegt. Naar verwachting zal het CCV in haar Technical Bulletin 80 van april 2017 de regels aanscherpen zodat blusinstallaties eens in de 15 jaar inwendig geïnspecteerd moeten worden. Ook Unica Automatic Sprinkler heeft met deze regelgeving te maken. Het bedrijf voert voor tal van opdrachtgevers periodiek inwendige inspecties uit om de werking van blusinstallaties veilig te stellen.

Amerikaans voorbeeld

Tom Verschoor is blij met de strengere regels, maar hij had liever gezien dat de verplichte inspectietermijn veel verder was teruggebracht. “Wil je een gebouw echt goed beveiligen tegen brand, dan moet een installatie elke vijf jaar inwendig geïnspecteerd worden. Ondanks regelmatig onderhoud kan er namelijk altijd iets misgaan, zonder dat je dat meteen in de gaten hebt. De leidingen van een blusinstallatie kunnen bijvoorbeeld gaan lekken, blokkeren of corroderen. Als er dan brand uitbreekt, kan het systeem uitvallen en niet de gewenste bescherming bieden. Dat wil je beslist voorkomen.” Volgens Tom Verschoor zouden we een voorbeeld moeten nemen aan Amerika. “De richtlijnen van de Amerikaanse National Fire Protection Association zijn strenger en schrijven voor dat systemen elke vijf jaar geïnspecteerd moeten worden. Wij onderschrijven deze regels en zouden dit ook graag voor Nederland zien. Een inwendige inspectie van de installatie zou onderdeel moeten zijn van de beheer cyclus zodat de hele installatie iedere vijf jaar totaal geïnspecteerd wordt. Daarmee verbeter je daadwerkelijk de brandveiligheid van gebouwen. Bovendien kun je hiermee tijdig preventieve maatregelen treffen en bespaar je kosten.”

Inwendige inspectie

Om de werking van blusinstallaties te garanderen, voert Unica periodieke inwendige inspecties uit. Bij een inspectie worden verschillende watermonsters genomen om het type corrosie te analyseren. Daarnaast wordt met een endoscopische camera de binnenkant van de leidingen van de blusinstallatie bekeken en als beeldmateriaal vastgelegd. Aan de hand van deze bevindingen wordt een passende oplossing voorgesteld met een plan van aanpak. Unica Automatic Sprinkler is daarmee het eerste brandbeveiligingsbedrijf in Nederland dat installaties, onderhoud, inspectie en advies aanbiedt.

Kijk voor meer informatie op www.sprinkler-inspectie.nl