Unica Fire Safety lanceert nieuwe innovatie voor het testen van sprinklers

Publicatie datum
Paragrafen
 
Zo’n anderhalf jaar geleden startte Unica Fire Safety met de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve methode om sprinklers te testen. Vandaag is het zover en wordt deze nieuwe testmethode, genaamd de Sprinkler Integrity Test of SIT, officieel gelanceerd.
 

Wat houdt deze testmethode in?

De Sprinkler Integrity Test is een door Unica zelf ontwikkelde methode waarmee sprinklers op locatie kunnen worden getest. Hiervoor maken we gebruik van een mobiele testopstelling die op locatie wordt opgebouwd.

Het doel van de test is om de opdrachtgever en eventuele andere belanghebbenden (verzekeraar, bevoegd gezag , inspectie-instelling) de zekerheid te geven dat de sprinklerinstallatie doet waar deze voor bedoeld is, mocht er daadwerkelijke brand ontstaan.

De SIT versus de klassieke labtest

Voor Unica Fire Safety was de aanleiding om deze ontwikkeling te starten tweeledig. Vanuit de onderhoudsvoorschriften uit het TB80 is het verplicht om sprinklers periodiek te vervangen of te testen. In de huidige situatie wordt dit vaak gedaan door een steekproef van de sprinklers uit te nemen en in een laboratorium te laten testen. Met de SIT kan Unica Fire Safety opdrachtgevers een alternatieve testmethode bieden waarbij de opdrachtgever ‘live’ kan meekijken.

De andere reden om de SIT te ontwikkelen is de doeltreffendheid van de test. De klassieke labtest heeft namelijk als beperking dat alleen de werking van de sprinklers zelf wordt gecontroleerd. Naast de sprinklers zelf zijn er echter nog veel andere factoren die bepalen of de installatie voldoende bluswater kan leveren. Zitten er bijvoorbeeld geen obstructies in de leidingen die de doorstroom van water kunnen blokkeren?

Als uit de labtest blijkt dat de sprinklers prima functioneren, is er dus nog géén garantie dat de installatie ook in de praktijk goed werkt. De enige manier om zeker te weten dat de sprinklerinstallatie doet waar deze voor bedoeld is, is door deze op locatie te testen. Met de SIT kunnen wij als Unica Fire Safety zijnde een alternatieve testmethode aanbieden waarbij we rekening houden met alle omgevingsconditie op locatie. Hiermee voeren we een waterdichte test uit die een betrouwbaar resultaat geeft over het functioneren van de installatie bij een mogelijke brand.

Schematische weergave SIT

Hoe werkt de test?

Met de SIT testen we de sprinklerinstallatie als geheel op locatie. Tijdens de test plaatsen we een testkap over de te inspecteren sprinkler. Vervolgens laten we de temperatuur in de kap langzaam oplopen waarna de sprinkler activeert. De sprinklers zelf worden daarbij op drie aspecten gecontroleerd: hun visuele conditie (buiten- en binnenzijde), de aanspreektemperatuur en de daadwerkelijke wateropbrengst. De wateropbrengst is een belangrijk aspect. Een te lage wateropbrengst kan namelijk duiden op vervuilde sprinklers of obstructies in de leidingen. Deze problemen komen met de SIT dus ook aan het licht.

Meer weten over de SIT? Hier vind je meer informatie en is de promofilm te bekijken.