Brandmelding

Branddetectie is een onmisbaar onderdeel van de brandbeveiliging. In Nederland worden vanuit de bouwregelgeving eisen gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen. In veel gevallen moet een bouwwerk beveiligd zijn tegen brand door middel van een brandmeldinstallatie, die de brand detecteert, automatisch een melding geeft en een ontruimingssignaal laat afgaan. Het is belangrijk om een brand in een gebouw zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de aanwezige personen tijdig kunnen vluchten.

Afhankelijk van het gebouw en de afgegeven gebruiksvergunning kunnen er verschillende brandmeldsystemen toegepast worden die gebruik maken van onder andere rookmelders, handbrandmelders en hittedetectoren. Er bestaan tegenwoordig ook brandsignaleringssystemen die de vluchtroute van mensen aanpassen aan de locatie van de brandhaard.

Unica Fire Safety adviseert opdrachtgevers graag over de mogelijkheden voor branddetectie in hun pand.

Download
Unica Fire Safety - Brandmelding en Ontruimingsalarm - Brochure