Trainingen

Naast de juiste brandbeveiligingsinstallatie is het van belang dat een organisatie brandveilig is. Uit ervaring blijkt dat de techniek meestal prima is geregeld, maar dat de organisatie er omheen vaak nog veel kan verbeteren. Unica Fire Safety kan ondersteunen en bijstaan om de kennis en kunde van personeel te vergroten door middel van trainingen.

Vanuit het eigen kenniscentrum kan Unica Fire Safety helpen met praktijkgerichte trainingen die antwoord geven op de volgende vragen: Weet de organisatie wat te doen bij een beschadigde sprinklerkop of watermistverstuiver? Weet de organisatie wat te doen bij brandalarm? Wordt de brandbeveiligingsinstallatie getest conform de geldende minimale eisen? Kennen de medewerkers de basisprincipes van de brandbeveiligingsinstallatie? Zijn de verantwoordelijkheden rondom het beheer van de installatie duidelijk? Past de aanwezige installatie nog bij de huidige bedrijfsvoering?
 

Fire Safety Experience Center

Unieke samenwerking tussen Unica en G4S.

Het Fire Safety Experience Center: de schakel tussen mens en techniek.

De meeste technische installaties van Unica zoals verwarming, verlichting, watervoorziening, koeling, riolering en luchtbehandeling zijn systemen die direct aan de gebruiker kenbaar maken dat ze de verlangde prestatie leveren. Een uitzondering hierop zijn brandveiligheidssystemen: men is blij dat deze aanwezig zijn, echter hoopt men dat ze nooit in werking hoeven te komen. En als ze dan in werking komen omdat er brand woedt, dan is men vaak door stress overrompeld en niet in staat om adequaat te reageren op de ontstane situatie.

Als techneut is het vaak moeilijk om te bedenken hoe niet-technische mensen de aanwezigheid van bijvoorbeeld een sprinkler- of watermistinstallatie ervaren en wat je hier van kan verwachten. In onze dagelijkse praktijk met eindgebruikers, in bijvoorbeeld de zorgsector, krijgen we veel vragen, zoals:

 • Gaan bij een brand alle sprinklers in het gebouw open?
 • Gaat het blussen gepaard met veel geluid?
 • Kan ik nog ademhalen in de watermist?
 • Worden de koppen geactiveerd als er een sigaret in de ruimte wordt gerookt?
 • Kan ik nog mensen redden uit de brandende ruimte?
 • Hoe groot is de waterschade?

Stuk voor stuk legitieme vragen vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Dit is voor Unica Fire Safety de aanleiding geweest om met G4S te Ede een samenwerking aan te gaan en het zogeheten Fire Safety Experience Center te ontwikkelen.

G4S is internationaal marktleider op het gebied van o.a. veiligheidstrainingen met wereldwijd vertegenwoordiging in 120 landen, waarvan 6 vestigingen in Nederland.

Bij het trainingscentrum van G4S in Ede zijn 2 patiëntkamers ingericht: 1 kamer is voorzien van een traditionele sprinklerinstallatie en 1 patiëntkamer is uitgerust met een hoge druk watermist installatie.

Deze ruimtes vormen de basis voor 3 verschillende opleidingen voor 3 verschillende doelgroepen;

 1. Verpleegkundigen en BHV-ers.
  Deze doelgroep kan in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden met brand en moet snel en adequaat kunnen handelen. De belangrijkste trainingsonderdelen voor deze doelgroep zijn: kennis over brand en blusinstallaties, hitte gewenning, do's en don'ts bij brand, vluchten en ontruimen in beveiligde en onbeveiligde patiëntkamers.
 2. Directies, raden van bestuur van ziekenhuizen en zorginstellingen.
  Deze doelgroep is als eigenaar/eindgebruiker verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het gebouw en moet beslissingen nemen op het gebied van de aanleg en onderhoud van BIO-maatregelen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch). Belangrijkste trainingsonderdelen zijn: hitte gewenning, ontruimen in beveiligde en onbeveiligde patiëntkamers en bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BHV (bedrijfs hulp verlening).
 3. Technisch beheerders van een watermistinstallatie.
  In Nederland zijn inmiddels tientallen watermistinstallaties gerealiseerd. Deze moeten beheerd en onderhouden worden volgens de geldende regelgeving. In het G4S trainingscentrum is een complete hoge druk watermistinstallatie opgesteld waarmee alle voorkomende aspecten op het gebied van beheer en onderhoud onderwezen en geoefend kunnen worden.


Neem contact met ons op

 

Download
Unica Fire Safety - Fire Safety Experience - Brochure