Fire Safety Experience

Fire Safety training

 

Cursus informatie
Cursus: Fire Safety Experience training
Duur: 1 dagdeel (ochtend of middag)
Locatie cursus: G4S trainingscentrum te Ede
Aantal deelnemers: max. 12

 

Bij de meeste technische installaties van Unica, zoals verwarming, verlichting of luchtbehandeling, is het voor gebruikers duidelijk wat ze van deze systemen kunnen verwachten. Een uitzondering hierop zijn brandveiligheidssystemen: men is blij dat deze aanwezig zijn, echter hoopt men dat ze nooit in werking hoeven te komen. En als ze dan in werking komen omdat er brand woedt, dan is men vaak door stress overrompeld en niet in staat om adequaat te reageren op de ontstane situatie.

De meeste gebruikers van gebouwen waar een automatische blusinstallatie aanwezig is, hebben nog nooit een blussing meegemaakt. Hierdoor weten deze mensen vaak niet wat ze van de aanwezige sprinkler- of watermistinstallatie kunnen verwachten. In onze dagelijkse praktijk met eindgebruikers krijgen wij veel vragen, zoals:

 • Gaan bij een brand alle sprinklers in het gebouw open?
 • Gaat het blussen gepaard met veel geluid?
 • Kan ik nog ademhalen in de watermist?
 • Worden de koppen geactiveerd als er een sigaret in de ruimte wordt gerookt?
 • Kan ik nog mensen redden uit de brandende ruimte?
 • Hoe groot is de waterschade?

Stuk voor stuk legitieme vragen vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Dit is voor Unica Fire Safety de aanleiding geweest om met G4S Training & Safety te Ede een samenwerking aan te gaan en het zogeheten Fire Safety Experience Center te ontwikkelen.
 

Doelgroep en inhoud trainingen

In het trainingscentrum van G4S in Ede zijn 2 patiëntkamers ingericht: 1 kamer is voorzien van een traditionele sprinklerinstallatie en 1 patiëntkamer is uitgerust met een hoge druk watermist installatie. Deze ruimtes vormen de basis voor 3 verschillende trainingen voor 3 verschillende doelgroepen;

 1. BHV-ers en verpleegkundigen.
  Deze doelgroep kan in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden met brand en is belast met het begeleiden van de ontruiming. Zij moeten hierdoor snel en adequaat kunnen handelen. De belangrijkste trainingsonderdelen voor deze doelgroep zijn: kennis over brand en blusinstallaties, hitte gewenning, do's en don'ts bij brand, vluchten en ontruimen in beveiligde en onbeveiligde ruimten.
 2. Directies, raden van bestuur van ziekenhuizen en zorginstellingen.
  Deze doelgroep is als eigenaar/eindgebruiker verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het gebouw en moet beslissingen nemen op het gebied van de aanleg en onderhoud van BIO-maatregelen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch). Belangrijkste trainingsonderdelen zijn: hitte gewenning, ontruimen in beveiligde en onbeveiligde patiëntkamers en bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BHV (bedrijfshulpverlening).
 3. Technisch beheerders van een watermistinstallatie.
  In Nederland zijn inmiddels tientallen watermistinstallaties gerealiseerd. Deze moeten beheerd en onderhouden worden volgens de geldende voorschriften. In het G4S trainingscentrum is een complete hoge druk watermistinstallatie opgesteld waarmee alle voorkomende aspecten op het gebied van beheer en onderhoud onderwezen en geoefend kunnen worden.
 

Vraag informatie aan

 

Download
Unica Fire Safety - Fire Safety Experience - Brochure