AVG Quick Scan: experts Unica Schutte ICT helpen organisaties bij uitvoeren nieuwe privacyregels

Publicatie datum
Paragrafen

Unica Schutte ICT biedt organisaties de mogelijkheid om een AVG Quick Scan af te nemen, na afloop weet de organisatie of het klaar is voor de invoering van de AVG of welke maatregelen nog genomen moeten worden. In nauwe samenwerking met medewerkers van de organisatie doorloopt Unica Schutte ICT diverse onderwerpen en resultaatgebieden die betrekking hebben op de AVG.

Veel organisaties worstelen met de invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Nederlandse uitwerking van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) wordt op 25 mei van kracht. Doordat er nauwelijks jurisprudentie is, bestaat er veel onduidelijkheid over de werking ervan.

Stappenplan AVG

De organisatie krijgt na afloop van de Quick Scan een overzichtelijk adviesrapport dat aangeeft hoe de organisatie scoort op diverse resultaatgebieden rondom de AVG. In het adviesrapport worden juridische, beleidsmatige en technische onderwerpen opgenomen. Dit overzicht kan de organisatie gebruiken om maatregelen te treffen om de eventuele ‘gaps’ te dichten. Het rapport bevat een stappenplan waarmee organisaties dergelijke aanvullende maatregelen projectmatig kunt opstarten. Dat kan de organisatie zelf doen, maar ze kunnen het ook uit handen geven aan Unica Schutte ICT of een andere partij.

Security experts

De AVG Quick Scan kost 1.499 euro en neemt twee dagen in beslag. Klanten van Unica Schutte ICT krijgen 500 euro korting. De scan wordt uitgevoerd door de Risk & Compliance Officer (Dennis van Hoof) in samenwerking met de security en privacy specialisten van Unica Schutte ICT.

Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van een AVG Quick Scan