Zes tips voor stabiele en toekomstbestendige ICT in een productiebedrijf

Publicatie datum
Paragrafen

Een stabiele ICT-omgeving is onmisbaar voor elk bedrijf in de industrie of techniek. ICT zit vaak zo verweven in het productieproces, dat de productie stil ligt als de ICT uitvalt. Een paar minuten productiestilstand kan grote gevolgen hebben voor de omzet, het imago en de betrouwbaarheid van het bedrijf. In dit artikel zes tips om de ICT in een productiebedrijf zo stabiel en toekomstbestendig mogelijk in te richten.

ict-datacenter
1. Zorg dat ICT permanent beschikbaar is

Permanente beschikbaarheid van de ICT-omgeving is één van de belangrijkste zaken voor een industrieel bedrijf. Om verzekerd te zijn dat de ICT-omgeving ook bij calamiteiten blijft doordraaien is het verstandig om een uitwijklocatie te hebben voor de ICT-omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een extern datacenter zijn dat bij voorkeur dubbel uitgevoerd is. Als de primaire ICT-omgeving uitvalt, neemt het datacenter de levering van de ICT-diensten over en komt het bedrijf niet stil te liggen. Bij 24/7 productie is ondersteuning buiten kantoortijden aan te raden om onnodige stilstand te voorkomen.

ict-hybride
2. Kies voor een hybride cloud

Industrie- en techniekbedrijven maken vaak gebruik van een lokale productieomgeving, die specifiek van aard is en veel van de netwerkcapaciteit vraagt. Om die productieomgeving effectief te blijven gebruiken, is het soms niet verstandig om deze productieomgeving in een extern datacenter te plaatsen. Kies daarom een hybride omgeving, waarbij de ‘standaard’ kantoorautomatisering ondergebracht wordt in een professionele cloud-omgeving, maar de effectieve productieomgeving lokaal op de locatie van het bedrijf blijft draaien. Deze hybride cloud-variant resulteert vaak in een robuuste, schaalbare oplossing met een stuk minder risico en beheerlast, bovendien is de kans op uitval veel kleiner.

ict-wifi
3. Stabiele wifi een must

Overal in het bedrijf is een goede netwerkdekking en toegang tot de bedrijfsinformatie vanaf mobiele apparaten noodzakelijk. Het wifi-netwerk moet stabiel en op elke plek te gebruiken zijn, ongeacht het bedrijfsoppervlak. Handscanners en andere apparaten die een netwerkverbinding vereisen, moeten overal in het gebouw gebruikt kunnen worden. In het geval van meerdere vestigingen, moet het netwerk over meerdere vestigingen uitgerold worden. Dan is het mogelijk om met hetzelfde wachtwoord in te loggen en beschikt de gebruiker overal over dezelfde informatie. Splitsingen tussen het netwerk voor productie, de kantooromgeving en bijvoorbeeld gasten, zijn aan te raden.

ict-iot
4. Wees voorbereid op Smart Industry

Steeds meer onderdelen van de productieketen worden verder geautomatiseerd. Onder invloed van Internet of Things (IoT) zal dit nog verder toenemen, wanneer we steeds meer ‘slimme’ apparaten en gegevens aan de productieketen toevoegen. Deze ontwikkeling staat ook wel bekend als Smart Industry of Industrie 4.0; de automatisering van de automatisering. Dit levert efficiëntere processen en bedrijfsvoering op, maar zorgt ook voor uitdagingen. Denk hierbij aan netwerkcapaciteit, de noodzaak van permanente beschikbaarheid, risico’s op glitches (kleine storingen in de applicatiesoftware die het productieproces kunnen beïnvloeden) en nieuwe beveiligingsuitdagingen. Maak dus gebruik van een schaalbare en toekomstbestendige ICT-omgeving, die vanwege de robuuste en stabiele infrastructuur voorbereid is op Smart Industry.

ict-sharepoint
5. Koppel de ketenpartners

ICT krijgt een steeds belangrijkere rol bij ketenintegratie en co-productie. De technologische doorontwikkeling resulteert in nieuwe efficiencyslagen waarbij ICT een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld in het automatisch informeren van ketenpartners of het samenwerken met leveranciers. Om hen optimaal te faciliteren, moeten de ICT-systemen van alle partijen goed op elkaar aangesloten worden. Alleen dan kan uw ketenpartner bijvoorbeeld op een veilige en effectieve manier inzicht krijgen in uw voorraad- en productie-aantallen. Het is hierbij belangrijk om software met open standaarden te gebruiken, want dan is een koppeling met verschillende ICT-platformen mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een op Microsoft SharePoint gebaseerd portaal ingezet worden voor documentdeling, wat het mogelijk maakt samen te werken aan documenten met versiebeheer.

ict-security
6. Stel een securitybeleid op

Doordat bedrijfsprocessen in steeds grotere mate afhankelijk zijn van ICT, wordt het risico op schade door virussen, DDoS aanvallen en hacks groter. Is het bedrijf voorbereid op dergelijke security calamiteiten? Is de ICT-omgeving hierop ingericht? Door het meenemen van informatiebeveiliging in uw Business Continuity Plan (BCP) kunnen verschillende risico’s uitgesloten worden en de digitale continuïteit gewaarborgd blijven. Immers, als ICT niet meer werkt, kan dit effect hebben op de productie en de veiligheid van medewerkers. Concurrentiegevoelige en soms zelfs auteursrechtelijk beschermde informatie dient bovendien optimaal beschermd te worden. Door vooraf een goede risicoanalyse te doen en een securitybeleid op te stellen, is het duidelijk waar de risico’s liggen en hoe die tot een minimum beperkt kunnen worden. Risicobeperking is onder andere mogelijk te maken door technische voorzieningen zoals een goede firewall en een duidelijke rechtenstructuur op de ICT-omgeving, maar ook door vakkundige beleidsmaatregelen en bewustwording binnen het bedrijf.

Unica Schutte ICT heeft een brancheconcept ontwikkeld dat volledig toegespitst is op de industriële en technische sector. Lees er hier alles over