Business consultancy

Steeds vaker staat niet de techniek, maar de optimale ondersteuning van uw bedrijfsvoering centraal bij de samenstelling van uw ICT-voorzieningen. De mate waarin uw bedrijfsprocessen worden ondersteund is steeds vaker leidend in de keuzes die u maakt op het gebied van ICT. De consultants van Unica ICT Solutions helpen u bij de beleidskeuzes waar u heden ten dage mee te maken krijgt. Zij helpen u vanuit een helikopterview te beoordelen hoe de diverse ICT-oplossingen binnen uw organisatie ingepast kunnen worden, zodat ze een logisch en consistent geheel vormen. 

Niet de technologie, maar de bedrijfsprocessen en toekomstige wensen van uw organisatie zijn het uitgangspunt van onze business consultancy diensten. Daarbij houden onze consultants bovendien rekening met de balans tussen kosten en opbrengsten, die op elke organisatie van toepassing is. Onderdeel van onze business consultancy is dan ook een ROI-benadering met een transparant terugverdienmodel van uw investeringen, zodat u op basis van realistische business cases besluiten over uw ICT-investeringen kunt nemen.