Quick scans

Sommige technische uitdagingen op het gebied van ICT en telecom ziet Unica ICT Solutions in de loop der tijd bij meerdere organisaties terug. Meestal brengt een zorgvuldig vooronderzoek in dergelijke gevallen al in een vroeg stadium mogelijke risico’s voor de continuïteit van uw ICT-omgeving in beeld.

Voor verschillende veel voorkomende ICT-gebieden heeft Unica ICT Solutions daarom quickscans ontwikkeld om organisaties hierbij te adviseren en ondersteunen. De quickscans richten zich onder meer op het beveiligingsniveau (security) van uw ICT-omgeving, de stabiliteit van uw (SQL) database-omgeving en de mate waarin uw organisatie voorbereid is op uitbesteding van delen van uw ICT-omgeving naar een cloudmodel. De quickscans zijn in beginsel technisch van aard, maar resulteren na het technisch onderzoek in een begrijpelijk rapport dat u adviseert welke beleidsmaatregelen u kunt nemen om uw ICT-omgeving te optimaliseren. Desgewenst kan Unica ICT Solutions ook de uitvoering van de aanbevelingen voor haar rekening nemen.