Data Insight

Data Insight

De hoeveelheid data die binnen organisaties wordt verzameld, groeit explosief. Organisaties vinden het steeds moeilijker om het overzicht te houden. Maar liefst 85 procent van de data bevindt zich ‘onder water’. Dit zijn gegevens die verouderd of onbelangrijk zijn voor het bedrijf, maar ook een groot deel hiervan (circa 52 procent) is ‘dark data’. Van deze gegevens is de inhoud en de waarde nog niet vastgesteld. Het is belangrijk om de eigenschappen van dark data vast te stellen. Het kunnen nuttige gegevens zijn die nu niet worden gebruikt. Bovendien kan het ook om privacygevoelige persoonsgegevens gaan. Zeker met het oog op de ingevoerde strengere privacywetgeving is het belangrijk om volledig inzicht te hebben in de opgeslagen persoonsgegevens. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen bedrijven enorme boetes krijgen.

Hoe kunnen bedrijven dark data identificeren en wat moeten ze ermee doen? De dienst Data Insight helpt organisaties door middel van een scantool inzicht te krijgen in de eigenschappen van hun data en geeft een gefundeerd advies op het gebied van optimalisatie en security.

Tijdens de intake wordt de aanpak bepaald en de organisatie geadviseerd over de inzichten waarmee Unica ICT Solutions gedurende het proces kan helpen. Vervolgens wordt de benodigde software geïnstalleerd en worden de scans geconfigureerd. Na afloop ontvangt de organisatie een adviesrapport dat besproken wordt. Dit advies is het vertrekpunt voor het optimaliseren van de dataopslag.

Download
Unica ICT Solutions - Data Insight - Leaflet