GAP Analyse Informatiebeveiliging

GAP analyse

Informatiebeveiliging gaat veel verder dan af en toe een wachtwoord veranderen. In de praktijk zien security-specialisten van Unica ICT Solutions vaak dat het in een organisatie ontbreekt aan eenduidige afspraken op het gebied van informatiebeveiliging en dat organisaties handvatten nodig hebben om beleid op dit gebied verder vorm te geven. Zeker bij een overgang naar een cloudoplossing komen hele concrete vragen naar boven als: ‘Wat wil ik delen?’, ‘Wat hou ik intern?’ en ‘Mag iedereen mijn agenda inzien?’. Daarom heeft Unica ICT Solutions een lijst met honderd beleidspunten op het gebied van informatiebeveiliging opgesteld, waar een organisatie rekening mee moet houden om de veiligheid en privacy van gegevens te waarborgen. Dit is op organisaties in elke branche van toepassing.

Organisatie doorlichten


Met de GAP Analyse Informatiebeveiliging wordt een eerste aanzet gemaakt tot het verbeteren van het complete informatiebeveiligingsbeleid van een organisatie. Security-specialisten van Unica ICT Solutions lichten de organisatie door aan de hand van de honderd beleidspunten, met als uitkomst een concreet en pragmatisch plan van aanpak voor de organisatie. Het doel is de organisatie een beter beeld te geven op welke punten het beleid op het gebied van informatiebeveiliging aangepast of aangescherpt moet worden, zodat risicomanagement op de juiste manier toegepast kan worden binnen de organisatie.

Download
Unica ICT Solutions - GAP Analyse Informatiebeveiliging - Leaflet