Security & Governance

Informatiebeveiliging is een actueel en belangrijk thema binnen de ICT. Een veilige en betrouwbare ICT-omgeving is belangrijk om bedrijfscontinuïteit te waarborgen, voor het beschermen van het intellectueel eigendom, om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende wetgeving en om talrijke andere redenen. Proces, techniek en menselijk handelen zijn belangrijke factoren voor een optimaal beveiligde ICT-omgeving. Deze drie factoren vormen de basis voor het security beleid van een organisatie. Onze security en governance specialisten helpen organisaties bij het inrichten van de technische en beleidsmaatregelen van het security beleid. Uiteraard kan Unica Schutte ICT diverse security producten leveren, installeren en beheren, maar ook helpen bij het realiseren van een integrale risicomanagement- en compliance oplossing of het uitvoeren van een risico-inventarisatie.

Toepassingen

Iedere organisatie zet een aantal security maatregelen in. Door de actuele regelgeving en doordat er steeds meer bedreigingen van buitenaf komen, wegen organisaties steeds vaker de mate van security van de ICT-omgeving af. Bij het kiezen van de juiste security producten en het inzetten van security oplossingen zoeken organisaties de juiste balans tussen gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en veiligheid. Medewerkers moeten natuurlijk wel hun werk kunnen doen, maar tegelijkertijd moeten bedreigingen ‘buiten de deur’ blijven. Ook de kosten van diverse security oplossingen spelen een rol. Los van de technische maatregelen die getroffen worden, zijn beleidskeuzes en de toetsing ervan daarom een belangrijk onderdeel van de informatiebeveiliging. De adviseurs van Unica Schutte ICT verdiepen zich samen met opdrachtgevers in welke mate van beveiliging bij de organisatie past. Naast security advies levert Unica Schutte ICT vanzelfsprekend ook alle producten en diensten voor een optimaal beveiligde ICT-omgeving.  

Oplossingen

Unica Schutte ICT heeft een geïntegreerde risicomanagement en compliance oplossing ontwikkeld waarmee organisaties geholpen worden om controle te krijgen over hun informatiebeveiliging. Met deze Managed Security Services kunnen organisaties security risico’s in hun ICT-omgeving herkennen. Middels een eenvoudig en overzichtelijk dashboard worden gegevens inzichtelijk gemaakt omtrent de veiligheidsrisico’s van de informatievoorziening. Dankzij deze oplossing zijn mogelijke risico’s op het gebied van security en privacy in een vroeg stadium te herkennen. Met deze inzichten kunnen organisaties vroegtijdig maatregelen treffen om te voorkomen dat security incidenten optreden. De informatie uit het dashboard biedt tevens inzicht in compliancy: In hoeverre voldoet de ICT-omgeving aan de wet- en regelgeving en de certificeringen van een organisatie? Unica Schutte ICT verzorgt de monitoring en interpretatie van de dashboardgegevens en adviseert welke acties er genomen kunnen worden bij mogelijke bedreigingen voor de informatievoorziening.

Naast maatwerkoplossingen biedt Unica Schutte ICT vanzelfsprekend ook diverse security producten aan om een ICT-omgeving optimaal te beveiligen. Zo wordt antivirus ingezet om een ICT-omgeving te beschermen tegen virussen en corrupte bestanden en biedt Unica Schutte ICT diverse firewall oplossingen om ook ander ongewenst verkeer op het netwerk tegen te houden. De e-mailsecurity oplossing biedt beveiliging tegen o.a. ransomware, malware en phishing, nog voordat de e-mail binnenkomt op het bedrijfsnetwerk. Met two-factor-authentication wordt een extra beveiligingsfactor ingezet bij het inloggen, door naast de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord nog een andere authenticatiemethode te gebruiken om toegang te krijgen tot het netwerk, bijvoorbeeld via een token. Ook kan een centrale whitelist worden opgesteld van applicaties die gebruikt mogen worden in het ICT-netwerk. Daarnaast biedt Unica Schutte ICT mogelijkheden om de verschillende endpoints zoals laptops, pc’s, tablets en smartphones op afstand te beheren en te beveiligen met Mobile Device Management oplossingen en Endpoint Security. 

Unica Schutte ICT biedt ook de mogelijkheid om een risico-inventarisatie security check uit te voeren om klanten te helpen meer controle te krijgen over hun informatiebeveiliging. De specialisten van Unica Schutte ICT voeren de risico-inventarisatie uit en leveren een rapport op waarin eventuele aandachtspunten genoemd staan. De resultaten worden omgezet in een actieplan om de verbetermogelijkheden door te voeren, bijvoorbeeld met als doel om naar een hoger beveiligingsniveau te komen, of te voldoen aan wetgeving of compliancy standaarden.

Toegevoegde waarde

Unica Schutte ICT denkt met opdrachtgevers mee over een security oplossing, waarmee zij gemakkelijker een goed ingerichte ICT-omgeving kunnen realiseren die voldoet aan de gestelde eisen en wensen. Unica Schutte ICT beschikt over een eigen team van security specialisten, maar levert ook het totaalpakket aan security producten. De kennis van ICT-omgevingen, techniek én specialistische kennis op security vlak vormen daardoor een sterke combinatie waarmee Unica Schutte ICT onderscheidende security & governance oplossingen biedt.