Industrie & Techniek

Efficiëntie is hét speerpunt bij industriële bedrijven. Automatisering van het productieproces is daarbij een van de actuele aandachtspunten waarmee technologie daaraan een bijdrage kan leveren. Een stabiele ICT-omgeving is dan ook onmisbaar in de industriesector. Om industrie- en techniekbedrijven te ondersteunen bij hun ICT, heeft Unica ICT Solutions een brancheconcept ontwikkeld dat volledig is toegespitst op de industriële en technische sector. Meerdere industrie- en technisch georiënteerde bedrijven maken reeds gebruik van het brancheconcept. 

Binnen het Industrie & Techniek concept van Unica ICT Solutions wordt onder meer rekening gehouden met de volgende zaken:

Technologie zit tegenwoordig zo verweven in het productieproces, dat uw activiteiten stil komen te liggen als uw ICT niet goed werkt. Als uw ICT uitvalt resulteert dat soms al binnen een paar minuten in kostbaar productieverlies, imagoschade en omzetderving. Daarom is permanente beschikbaarheid van de ICT-omgeving een speerpunt voor ons brancheconcept Industrie & Techniek. Unica ICT Solutions biedt dubbel uitgevoerde (redundante) datacenters met een optimale beschikbaarheid, waarbij u ervan verzekerd bent dat uw ICT-omgeving bij calamiteiten op een uitwijklocatie blijft doordraaien. Als uw primaire ICT-omgeving uitvalt, neemt het andere datacenter de levering van de ICT-diensten over en komt uw bedrijf niet stil te liggen. Heeft u een 24/7 productie? Dan ontzorgt Unica ICT Solutions u met 24/7 dienstverlening. Ook buiten kantoortijden kunt u dus rekenen op onze ondersteuning.

Industrie- en techniekbedrijven maken dikwijls gebruik van een lokale productieomgeving, die specifiek van aard is en veel van de netwerkcapaciteit vraagt. Om die productieomgeving effectief te blijven gebruiken, is het soms onverstandig om deze productieomgeving in een extern datacenter te plaatsen. Binnen het brancheconcept voor de Industrie & Techniek biedt Unica ICT Solutions daarom een hybride omgeving, waarbij u de ‘standaard’ kantoorautomatisering onderbrengt in een professionele cloud omgeving, maar uw effectieve productieomgeving op uw eigen locatie laat draaien. Uiteraard zorgt Unica ICT Solutions voor een effectieve koppeling van beide omgevingen, zodat die naadloos met elkaar geïntegreerd zijn. Deze hybride cloud variant resulteert vaak in een robuuste, schaalbare oplossing met een stuk minder risico en beheerlast, waarbij u meer functionaliteit krijgt en de kans op uitval veel kleiner is.

Unica ICT Solutions begrijpt het belang van een stabiele netwerkinfrastructuur. Ook in uw industrie- of productiehallen wilt u overal een goede netwerkdekking en toegang tot de bedrijfsinformatie vanaf mobiele apparaten. Binnen het brancheconcept van Unica ICT Solutions is de mogelijkheid voor het uitrollen van een wifi netwerk opgenomen om deze stabiele dekking van uw netwerk bij deze grote oppervlakten te realiseren. Onze wifi-specialisten zorgen ervoor dat u optimaal bereik heeft, zodat uw handscanners en andere apparaten die een netwerkverbinding vereisen, overal in het gebouw gebruikt kunnen worden. Als u meerdere vestigingen heeft, kunt u dit netwerk over al uw vestigingen uitrollen. Zo kunt u op elke vestiging met hetzelfde wachtwoord inloggen en beschikt u overal over dezelfde informatie. Ook zijn splitsingen mogelijk tussen het netwerk voor productie, de kantooromgeving en bijvoorbeeld voor uw gasten.

Steeds meer onderdelen van de productieketen worden verder geautomatiseerd. Onder invloed van The Internet Of Things zal dit nog verder toenemen, als steeds meer ‘slimme apparaten’ gegevens aan de productieketen toevoegen. Deze ontwikkeling staat ook wel bekend als Industrie 4.0, de automatisering van de automatisering. Dit levert efficiëntere processen en bedrijfsvoering op, maar het zorgt ook voor diverse uitdagingen. Denk hierbij aan netwerkcapaciteit, de noodzaak van permanente beschikbaarheid, risico’s op glitches (kleine storingen in de applicatiesoftware die het productieproces kunnen beïnvloeden) en nieuwe beveiligingsuitdagingen. Het brancheconcept van Unica ICT Solutions faciliteert een schaalbare en toekomstbestendige ICT-omgeving, die vanwege de robuuste en stabiele infrastructuur voorbereid is op Industrie 4.0.

ICT krijgt een steeds belangrijkere rol bij ketenintegratie en coproductie. De technologische doorontwikkeling resulteert in nieuwe efficiencyslagen waarbij ICT een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld in het automatisch informeren van uw ketenpartners of het samenwerken aan producten met leveranciers. Om hen optimaal te faciliteren, moeten de ICT-systemen van alle partijen wel goed op elkaar aangesloten worden. Alleen dan kan uw ketenpartner bijvoorbeeld op een veilige en effectieve manier inzicht krijgen in uw voorraad en productie aantallen. Doordat Unica ICT Solutions open standaarden gebruikt, is koppeling met verschillende ICT-platformen mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld een op Microsoft SharePoint gebaseerd portaal inzetten voor documentdeling en het samen werken aan documenten met versiebeheer. Daarmee helpt het Industrie & Techniek concept van Unica ICT Solutions u in het vereenvoudigen van de samenwerking, zodat u nog efficiënter kunt opereren.

Doordat uw bedrijfsprocessen steeds meer afhankelijk zijn van ICT, wordt het risico op schade door virussen, DDos aanvallen en hacks groter. Hoe is uw organisatie voorbereid op dergelijke security calamiteiten? Is uw ICT-omgeving hierop ingericht? Door het meenemen van informatiebeveiliging in uw Business Continuity Plan (BCP) kunt u verschillende risico’s uitsluiten, waarmee ook de digitale continuïteit gewaarborgd blijft. Immers, als ICT niet meer werkt, kan dit effect hebben op uw productie en de veiligheid van uw medewerkers. Uw concurrentiegevoelige en soms zelfs auteursrechtelijk beschermde informatie dient bovendien optimaal beschermd te worden. Door vooraf een goede risicoanalyse en securitybeleid op te stellen, weet u waar uw risico’s liggen en hoe u deze tot een minimum kunt beperken. Risicobeperking is onder andere mogelijk te maken door technische voorzieningen zoals een goede firewall en een duidelijke rechtenstructuur op uw ICT-omgeving, maar ook door vakkundige beleidsmaatregelen en bewustwording binnen uw organisatie. Het concept van Unica ICT Solutions is hier volledig op voorbereid en voldoet aan de strenge ISO27001 en ISAE3402 normen, waarmee de kennis bewezen in huis is om bedrijven in de Industrie & Techniek te adviseren over maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging.