Transport & Logistiek

Snelheid van levering, handling, track & trace en aansluiting op de hele logistieke keten zijn cruciale succesfactoren voor bedrijven die actief zijn in de transport & logistiek. Om hen daarbij te ondersteunen heeft Unica ICT Solutions een ICT-concept ontwikkeld dat volledig is toegespitst op de transport & logistieke sector. Verschillende transportbedrijven en logistiek dienstverleners maken daar reeds gebruik van. 

Binnen het transport & logistiek concept van Unica ICT Solutions wordt onder meer rekening gehouden met de onderstaande zaken:

De transport- en logistieke sector heeft het zwaar gehad in de afgelopen jaren. Weliswaar nemen de volumes in deze sector inmiddels weer toe, maar de vrachtprijzen blijven nog achter. De groeiende vraag resulteert dus wel in hogere omzetten, maar door de achterblijvende tarieven zijn de marges nog flinterdun. Kostenbesparing blijft dus een cruciaal en permanent aandachtspunt. Doorgaans kunnen ook op ICT-kosten nog flinke besparingen gerealiseerd worden. Doordat het transport & logistiek concept van Unica ICT Solutions de totale kosten van de kantoorautomatisering in beeld brengt, blijkt uit ervaring dat door het toepassen van dit concept aanzienlijke besparingen te realiseren zijn. Het concept is bovendien eenvoudig uit te breiden of in te krimpen als de markt daarom vraagt. Wanneer uw bedrijf de komende jaren groeit of krimpt, kunnen de ICT-kosten meeschalen met uw organisatie en hoeft u daarin geen investeringen of reserveringen te doen die uw rendement beïnvloeden.

De logistieke keten is zo sterk als de zwakste schakel. Goede aansluiting op de logistieke keten is dan ook cruciaal voor succes in de transport & logistiek. De sector beweegt zich immers van een vergoeding per pakket naar een vergoeding op snelheid en gewicht. Eindgebruikers willen steeds minder eigen voorraad onderhouden, dus snelheid van levering is een belangrijk onderscheidend vermogen voor transportbedrijven en logistiek dienstverleners. Wie in staat is de verschillende onderdelen van de keten zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en permanent inzicht te verschaffen in de locatie van een pakket en het moment van levering, wint de felle concurrentiestrijd. Track & trace oplossingen vormen een belangrijk middel om dat te realiseren. Het transport & logistiek concept van Unica ICT Solutions is volledig voorbereid op aansluiting van track & trace systemen, zodat bedrijven in de transport & logistiek hun concurrentievoordeel maximaal kunnen benutten.

De beschikbaarheid van informatie over de locatie van pakketten of hun plek in het magazijn is een cruciale voorwaarde in de transport & logistieke sector. Wanneer het systeem niet werkt, weet men simpelweg niet waar een pakket is en ontstaat er een breuk in de keten. Systemen waar deze informatie in opgeslagen staat, moeten dan ook permanent te benaderen zijn. In de praktijk zijn veel systemen echter nog bij een transportbedrijf op locatie ondergebracht, met een fors risico van uitval van de systemen bij calamiteiten als brand of stroomstoring. Unica ICT Solutions zorgt met haar transport & logistiek concept voor een robuust ICT-platform dat dubbel is uitgevoerd en dus automatisch uitwijkt naar een alternatieve locatie als zich onverhoopt een storing voordoet. Dankzij die hoge beschikbaarheid verzekert de transport & logistieke organisatie zich van permanente toegang tot de systemen waar de informatie over de pakketten inzichtelijk is.

Mobiliteit is voor de transport & logistiek natuurlijk geen nieuw begrip. Ook op het gebied van ICT maken transport & logistiek bedrijven echter steeds vaker gebruik van de mogelijkheden die Mobility kan bieden. Natuurlijk begint dat bij boordcomputers in de vrachtwagen die allerlei data opslaan om efficiënter gebruik van de vrachtwagen mogelijk te maken. Tegenwoordig wordt informatie ook steeds vaker geregistreerd via tablets of smartphones. De iPad wordt langzaam de vervanger van de boordcomputer, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van beveiliging en beheer van deze informatierijke apparaten. De oplossingen van Unica ICT Solutions maken eenvoudig beheer en beveiliging van mobiele apparaten mogelijk, omdat de digitale mobiliteit ook in de transport & logistieke sector een steeds prominentere rol gaat spelen. Doordat de oplossingen zijn gebaseerd op standaarden, maakt het bovendien niet uit welk apparaat of bijbehorend besturingssysteem wordt gebruikt.

De bron van elk transport & logistiek bedrijf zijn de specifieke Management Systemen, de applicaties waarin alles staat vastgelegd over de producten die getransporteerd en opgevolgd moeten worden. Vanuit de diverse locaties en transportmogelijkheden worden vaak verschillende management systemen gebruikt. Een naadloze koppeling van de ICT-omgeving met de diverse management systemen is dan ook cruciaal. Doorgaans zijn dit database-gerelateerde applicaties, die specialistische kennis over de juiste databasekoppelingen vereisen. Unica ICT Solutions heeft verschillende experts in huis die zich gespecialiseerd hebben in databasemanagement. De oplossingen van Unica ICT Solutions zijn dan ook voorbereid om gekoppeld te worden met alle gangbare management systemen.

Wie continu onderweg is, heeft doorgaans verschillende plekken in binnen- en buitenland die medewerkers als uitvalsbasis gebruiken. De transport & logistieke sector kenmerkt zich daarom bij uitstek door verschillende kantoorvestigingen, die over het algemeen zijn toegerust met een eigen ICT-netwerk. Unica ICT Solutions helpt in haar transport & logistiek concept om deze netwerken te optimaliseren. Dankzij de expertise over dataverbindingen die Unica ICT Solutions in eigen huis heeft, kan het vaak optimalisaties realiseren in de datanetwerken van de verschillende vestigingen van een transport & logistieke organisatie. Meestal resulteert dat in betere prestaties in de vorm van een snellere (internet)verbinding, doorgaans tegen lagere kosten dan in de bestaande situatie.

Transport laat zich vanzelfsprekend niet beperken tot landsgrenzen. In de huidige wereldeconomie is communicatie vanuit verschillende landen voor transportbedrijven eerder regel dan uitzondering. Doordat Unica ICT Solutions eigen expertise in huis heeft op het gebied van mobiele telecommunicatie, hebben wij kennis van de gangbare Europese tarieven en contractvormen voor mobiele communicatie. Daartoe behoren zowel de traditionele telefoonkosten als de databundels die tegenwoordig onderdeel zijn van de mobiele communicatie. Dankzij de samenwerkingsverbanden met alle toonaangevende mobiele providers in Nederland, kunnen wij uw (eventuele Europese) telefoonverkeer tegen gunstige tarieven aanbieden en blijft uw telefoonrekening betaalbaar.