Jaarverslag 2019

Publicatie datum
Paragrafen


Unica boekte in 2019 een omzetgroei en een hogere winstmarge. Voortdurende aandacht voor medewerkers, innovatiekracht, maatregelen uit het Klimaatakkoord en het ondernemerschap in het bedrijf zorgen ervoor dat Unica met onverminderd vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Het Unica jaarverslag betreft een maatschappelijke en financiële verslaglegging over het jaar 2019. Naast helderheid over de financiële resultaten wil Unica ook rapporteren over zijn maatschappelijke inspanningen voor de samenleving en zijn ecologische prestaties. Voor de maatschappelijke verslaglegging zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) als leidraad gebruikt. De rapportage is in het laatste hoofdstuk van het jaarverslag opgenomen.

Het volledige Jaarverslag 2019 kunt u hieronder lezen en downloaden, evenals het Jaarbericht 2019 - een beknopte weergave van ons volledige jaarverslag. Van het jaarbericht is tevens een Engelse versie (Annual Statement 2019) beschikbaar.

Jaarverslag 2019

Jaarbericht 2019

Annual Statement 2019