Zorg

Op het gebied van beveiliging biedt Unica Security zorginstellingen een compleet pakket met oplossingen die de veiligheid van patiënten, bezoekers, medewerkers en het gebouw kan garanderen. Door de aanwezigheid van kwetsbare doelgroepen zijn passende beveiligingsoplossingen in de zorg gewenst. Met de oplossingen van Unica Security worden de veiligheidsrisico's afgedekt. Denk aan intelligente camerasystemen, intercominstallaties en autorisatiebeleid in de vorm van toegangscodes en –pasjes. Unica Security zorgt ervoor dat al deze systemen samenwerken in een integraal systeem, zodat het primaire proces van zorginstellingen ongestoord door kan gaan.