Goede resultaten Unica in 2017 | Unica

Goede resultaten Unica in 2017

Goede resultaten Unica in 2017

Omzet nadert € 400 miljoen en sterke stijging nettowinst

Unica, de grootste onafhankelijke technisch dienstverlener van ons land, heeft in het afgelopen jaar een sterke groei geboekt. De omzet groeide met meer dan 10% naar € 398 miljoen (2016: € 359 miljoen) en de nettowinst steeg met bijna 50% naar € 17,6 miljoen (2016: € 12,0 miljoen). Met deze resultaten was het afgelopen boekjaar voor Unica het beste in zijn bijna 85-jarig bestaan. De omzetstijging en de resultaatverbetering werden gerealiseerd door autonome groei, want de effecten van de twee in 2017 gerealiseerde acquisities worden vanaf 2018 zichtbaar. Unica voorziet voor de komende jaren een verdere groei van de omzet richting € 500 miljoen.

Structureel groeiende vraag naar slimmere en duurzamere gebouwen en installaties 
De marktvraag naar het upgraden, verduurzamen en transformeren van bestaande gebouwen nam verder toe. De investeringen die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken zullen bovendien in de toekomst alleen maar verder groeien. Unica kan zich met de diversiteit van zijn dienstverlening op deze thema’s onderscheiden. Als integraal aanbieder van oplossingen op het gebied van veiligheid, comfort & gezondheid, ICT, energie en duurzaamheid geeft Unica met een groeiend aantal klanten en partners invulling aan de duurzame transformatie van gebouwen. 

Het operationele resultaat (EBITDA) groeide van € 20,7 miljoen naar € 29,4 miljoen. Het aantal medewerkers van Unica steeg in 2017 met bijna 10% van 2.017 naar 2.201 FTE. In de komende jaren verwacht Unica een groei naar 2.800 FTE. Unica behoort tot de ‘Top 250 Groeibedrijven van Nederland’, gepubliceerd door NLGroeit, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Netwerk van bedrijven steeds belangrijker 
Unica bestaat uit een netwerk van bedrijven die zelfstandig en onafhankelijk opereren en tegelijkertijd nauw samenwerken om klanten integrale oplossingen te kunnen bieden. Door de groeiende behoefte aan integrale dienstverlening neemt het belang van het netwerk steeds verder toe. Het netwerk van bedrijven wordt onderverdeeld in de volgende drie segmenten. 

Building Services
Het onderdeel Building Services boekte wederom goede resultaten. De omzet groeide met bijna 10% tot € 161 miljoen terwijl tegelijkertijd het rendement steeg. De focus op klantgerichtheid in combinatie met operational excellence ligt aan de basis van deze groei. Building Services heeft een uitgebreid portfolio van contracten. Dit is een belangrijk onderdeel van de zogenaamde ‘recurring revenue’ van Unica.

Building Projects
In 2017 boekte het onderdeel Building Projects bij een gestegen omzet (€ 77 miljoen, + 10%) een sterk verbeterd resultaat. Een sterke focus op de effectiviteit en het efficiënt uitvoeren van projecten heeft geleid tot de sterke rendementsgroei.

Gespecialiseerde bedrijven 
Net als in voorgaande jaren leverden de gespecialiseerde bedrijven een groeiende bijdrage aan de omzet en het resultaat van Unica. In het afgelopen jaar steeg de omzet naar € 159 miljoen, + 12%. 

Deze bedrijven opereren onder hun eigen naam in de markt en deels onder een nieuwe naamgeving:  Unica Fire Safety, Unica Security, Unica Building Automation, Unica Energy Solutions, Unica ICT Solutions, Unica Industry Solutions en Unica Datacenters. De gespecialiseerde bedrijven stellen Unica  in staat om integrale dienstverlening aan te bieden en zijn daarnaast belangrijk voor het innovatieve karakter van Unica. 

Triton nieuwe aandeelhouder
Voor Unica was 2017 ook een belangrijk jaar vanwege de toetreding van de nieuwe aandeelhouder Triton. Dit is een gevolg van het besluit van de familie Van Vliet om, in samenspraak met de Raad van Bestuur, de afhankelijkheid ten aanzien van het bedrijf te verminderen. 

Met Triton heeft Unica een nieuwe en financieel sterke aandeelhouder die Unica helpt om verder te groeien volgens de enkele jaren geleden met succes ingezette strategie en met instandhouding van de identiteit, waarden en langetermijnvisie. De dagelijkse leiding van Unica blijft in handen van de ongewijzigde Raad van Bestuur. De familie Van Vliet zal als grootaandeelhouder ook in de komende jaren strategisch betrokken blijven.

Overnames in 2017
In het afgelopen jaar nam Unica zowel industrieel automatiseerder Pro-Fa Automation over als security management-specialist Nsecure. Met de overnames verbreedt Unica zijn gespecialiseerde kennis op het gebied van respectievelijk industriële automatisering bij productieprocessen en op het gebied van security management en toegangscontrole.

Vooruitzichten 2018
Unica is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel qua omzet als winstgevendheid, en is de komende jaren op weg naar een omzetniveau van € 500 miljoen. De strategie van Unica is om deze groei te realiseren door een combinatie van autonome groei aangevuld met gerichte acquisities. Behoud van de sterke cultuur, decentraal leiderschap en de kenmerken van een familiebedrijf zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

In een toelichting op de financiële resultaten stelt John Quist, CEO: “2017 was een belangrijk jaar in de historie van Unica. Een jaar waarin we met Triton een nieuwe aandeelhouder mochten verwelkomen en waarin we twee belangrijke acquisities gerealiseerd hebben. Het was ook het jaar waarin Unica de beste resultaten in de bijna 85-jarige historie boekte en de recordresultaten van het jaar ervoor opnieuw overtrof. Unica is sterker dan ooit en is uitstekend gepositioneerd voor de veranderende wereld. De groei en dynamiek in en buiten ons bedrijf scheppen volop groeikansen voor een duurzamere en intelligentere gebouwde omgeving en voor het verder versterken van Unica. Hierbij zal ons DNA met de kenmerken van een familiebedrijf onveranderd belangrijk blijven.” 


Het volledige Jaarverslag 2017 en Jaarbericht 2017 vindt u hier terug